Hyppää sisältöön

Vapo ja Utajärven kunta sopivat energiayhteistyöstä

Vapo Oy ja Utajärven kunta sopivat kaukolämpöverkon liiketoimintakaupasta. Vapo aloittaa kaukolämmön toimittamisen utajärveläisiin koteihin vuoden 2019 alussa ja vuoden 2020 alusta kaukolämpö muuttuu kaurakaukolämmöksi. Kyseessä on tuolloin ensimmäinen kohde Suomessa, jossa kaukolämpö tuotetaan kokonaan kauran kuorella. 

Vapo rakentaa parhaillaan Utajärvelle kauran kuorta polttoaineena käyttävää lämpölaitosta, joka tuottaa kunnan kaukolämmön lisäksi viereisen rehutehtaan ja kauramyllyn tarvitseman höyryenergian. Energia tuotetaan kauramyllyn tuotannosta saatavalla kauran kuorella, jota arvioidaan syntyvän kauramyllyssä vuosittain noin 4,5 miljoonaa kiloa. Uusi kattilalaitos käyttää varapolttoaineenaan kotimaista pellettiä. 

Kyseessä on Vapon ensimmäinen lämpölaitos, jonka pääpolttoaineena on kauran kuori.

”Utajärven kaukolämmössä yhdistyvät energiatehokkuus, kiertotalous ja kestävän kehityksen mukainen lähilämpö. Kovin paljon lähempää ei voi enää saada polttoainetta”, Vapon myyntipäällikkö Jani Moisanen toteaa. ”Laitoksen rakennustyöt ovat hyvässä vaiheessa ja laitos valmistuu ensi vuonna. Neuvottelut etenivät todella mutkattomasti Utajärven kunnan edustajien kanssa, sillä meillä oli molemmin puolinen luottamus sekä yhteinen päämäärä”, Moisanen jatkaa.

 ”Vapolla on vuosikymmenten osaaminen ja kokemus kaukolämmön tuottamisesta. On erittäin hienoa, että myös Utajärvellä luotetaan Vapon osaamiseen ja pääsemme tuottamaan ekologista lähilämpöä kunnan asukkaille. Utajärven lämmöntuotanto on malliesimerkki kiertotaloudesta”, Vapon Consumers -liiketoiminnasta vastaava Clas Blomberg kiittää. 

Vapo hankkii kaukolämpöverkon ylläpitoon tarvittavat palvelut paikallisilta yrityksiltä.

”Neuvottelemme uuden kaukolämpölaitoksen operoinnista paikallisen hakeyrittäjän, Tervantien Lämmön, kanssa. Laitoksen käyttöä ja kunnossapitoa tukevat lisäksi Vapon paikallinen asiantuntija sekä ympäri vuorokauden Vantaalla sijaitseva käyttökeskus”, Moisanen kertoo. 

”Kauran kuori tulee korvaamaan kaukolämmön polttoaineena tällä hetkellä käytettävän hakkeen, jolle on kysyntää Vapon muilla lämpölaitoksilla. Tässäkin siis toteutuu kiertotalous ja paikallinen työllistävyys säilyy. Utajärvellä Vapo on ollut merkittävä työllistäjä jo pitkään polttoainetuotannon saralla”, Jani Moisanen toteaa. 

Vapo valikoitui Utajärven kaukolämmön tuottajaksi tarjouskilpailun perusteella. ”Vapon vahvuuksia olivat pitkä ja laaja historia lämpötoimijana. Hinnan lisäksi luottamus Vapon kykyyn hyödyntää kauran kuori sataprosenttisesti lämmöntuotannossa sekä esitetty lämmöntuotannon konsepti olivat merkittävimmät tekijät päätöksessä”, Utajärven kunnan elinympäristöjohtaja Petri Leskinen kertoo. 

”Haluamme Utajärven kunnassa olla rohkeita ja innovatiivisia uusien asioiden edessä. Kaukolämmön tuottaminen ei kuulu kunnan ydintehtävien joukkoon. Siirrymme kaukolämpötoimijasta energian ostajaksi ja voimmekin nyt kohdistaa investoinnit esimerkiksi infran rakentamiseen”, Leskinen kertoo. 

Lisätietoja:

Jani Moisanen, myyntipäällikkö, Vapo Oy, puh. 040 514 9387
Clas Blomberg, johtaja, Vapo Oy, puh. 040 559 0772
Petri Leskinen, elinympäristöjohtaja, Utajärven kunta, puh. 050 387 1973 

Kuvapankki: https://vapo.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/14032750/831959/fi

Mediapankissa kuvia lämpölaitoksen toimituksesta Utajärvelle. Laitos toimitettiin useassa eri osassa Vaasasta. Kuljetuksen johdosta Kajaani-Oulu junanradasta piti katkaista sähköt, jotta rata voitiin ylittää.