Hyppää sisältöön

Vapo käynnistää yt-neuvottelut Suomen toiminnoissa kannattavuuden parantamiseksi

Vapo-konsernin liiketulos jää vuodelta 2011 noin 30 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Turvatakseen yhtiön kehittämisen pitkällä tähtäimellä, Vapo-konserni käynnisti joulukuun alussa tehostamisohjelman, jolla tavoitellaan vuositasolla yli 10 miljoonaa euroa alhaisempaa kustannusrakennetta ja kassavirran selkeää ja pysyvää vahvistamista investointeja leikkaamalla ja pääoman kiertoa parantamalla.

Jo julkistetun tehostamisohjelman lisäksi yhtiö käynnistää yt-lain mukaiset neuvottelut henkilöstökustannusten alentamiseksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut koskevat Vapo-konsernin kaikkia Suomen toimintoja, joissa työskentelee yhteensä noin 800 henkilöä. Neuvottelut käydään Vapon konsernihallinnossa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Yhteensä yt-menettelyssä tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat noin 90 henkilötyövuoden palkkakustannuksia. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän noin kuusi viikkoa.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan yhtiö on tähän saakka pystynyt välttämään henkilöstön vähentämistoimet. Toimintaympäristön muutokset ja yhtiön tuloksentekokyvyn alentuminen ovat kuitenkin johtaneet siihen, että kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi on välttämätöntä, että kaikki mahdolliset säästötoimet otetaan käyttöön. Tässä tilanteessa on välttämätöntä vähentää myös henkilöstökuluja.

Yli-Kyynyn mukaan yhtiö pyrkii pienentämään henkilöstön suoria vähennyksiä eri keinoin. ”Seuraavien viikkojen aikana tutkimme mahdollisuutemme tehostaa toimintaamme madaltamalla organisaatiotasoja, yksinkertaistamalla toimintamalleja ja selkiyttämällä vastuita. Nämä toimenpiteet johtavat kuitenkin väistämättä myös henkilöstön vähenemiseen, mutta pyrimme minimoimaan henkilöstölle aiheutuvia haittoja uudelleensijoittamisen ohella järjestämällä irtisanomisuhan alla oleville henkilöille työnhaun koulutusta ja uudelleenkoulutusohjausta. Olemme lisäksi valmiit tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille lakisääteisen irtisanomiskorvauksen lisäksi 2-4 kuukauden palkkaa vastaavia vapaaehtoisia tukipaketteja helpottaaksemme työpaikkansa menettävien työntekijöiden tilannetta tässä vaikeassa murroksessa. Ylimääräisen korvauksen suuruus riippuu työskentelyajasta Vapo-konsernissa”, Yli-Kyyny sanoo.

”Kannustamme myös kaikkia työntekijöitä vaihtamaan tulevan vuoden lomarahat vapaaksi, jotta voimme minimoida lopetettavien työtehtävien määrää. Samassa tarkoituksessa ylin johto luopuu vastikkeetta tämän vuoden lomarahoista”, Yli-Kyyny sanoo.

Lisätietoja:
– toimitusjohtaja, CEO, Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
– johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 020 790 5608