Hyppää sisältöön

Vapo keskittyy bioenergialiiketoimintojen kehittämiseen

Vapo jatkaa bioenergialiiketoimintojensa kehittämistä. Jo aikaisemmin turpeen tuotannossa on siirrytty yrittäjävetoiseen toimintatapaan Suomessa ja Virossa. Nyt Suomen pellettitehtaiden ja lämpölaitosten käyttö- ja kunnossapito ja osittain voimalaitosten kunnossapito siirtyy osin Maintpartner Oy:lle ja osin ISS Palvelut Oy:lle. Vapon Suomen kaikkien kiinteistöjen kiinteistöhuolto- ja turvallisuus keskitetään ISS Palvelut Oy:lle, samoin pellettilämpölaitosten rakennuttaminen.

Ulkoistaminen toteutetaan liikkeenluovutuksena. Se koskee 100 työntekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä ko. laitoksilla ja tehtailla. Nämä siirtyvät uusille työnantajille vanhoina työntekijöinä. Toimenpiteellä tehostetaan operatiivista toimintaa ja haetaan synergiaetuja.

Henkilöstölle liikkeenluovutus merkitsee siirtymistä palveluyrityksen palvelukseen, joka kehittää pääliiketoimintanaan käyttö-, huolto- ja kunnossapitotoimintaa.

Vapolla on suomessa useita kotimaisia bioenergiapolttoaineita tuottavia pellettitehtaita, sekä kotimaisia biopolttoaineita käyttäviä voima- ja lämpölaitoksia sekä pellettilämpökeskuksia.

Biopolttoaineen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Erityisen suuri kiinnostus on öljyn korvaamiseen pelleteillä. Käytön ja kunnossapidon ulkoistaminen mahdollistaa nopeamman liiketoiminnan kasvun.

Liikkeenluovutus toteutetaan 15.1.2010. Tehtävien ja vastuun siirto jatkuu osin koko vuoden 2010. Ulkoistamisella ei ole välittömiä vaikutuksia Vapo Oy:n muuhun henkilöstöön.
 
Lisätietoja:
– Vapo Oy, johtaja, tuotanto Pasi Koivisto, puhelin 040 848 6541
– ISS palvelut Oy, johtaja, asiakasratkaisut Jussi Snällström, puhelin 040 352 3025
– Maintpartner Oy, varatoimitusjohtaja Juha Lepikko, puhelin 050 453 2035

Vapo on Itämeren alueen johtava paikallisten ja uusiutuvien polttoaineiden, biosähkön ja –lämmön sekä ympäristöliiketoimintaratkaisujen toimittaja. Yhtiöllä on viisi liiketoiminta-aluetta: Paikalliset polttoaineet, Pelletti, Lämpö ja sähkö, Puutarha ja ympäristö sekä Vapo Timber Oy. Liikevaihto vuonna 2008 oli 613,8 milj. euroa. Henkilöstön määrä 1 780. Vapo Oy:n osakkeista Suomen valtio omistaa 50,1 prosenttia, maakunnallisten energiasyhtiöiden omistama Suomen Energiavarat Oy 49,9 prosenttia. www.vapo.fi.

ISS Palvelut Oy on sekä julkiselle sektorille että yrityksille kiinteistö- ja toimitilapalveluita tuottava yritys. Palvelut kattavat kiinteistön rakennuttamispalvelut, siivouksen, kiinteistönhuollon, ruokailupalvelut, toimistopalvelut, turvapalvelut ja tekniset palvelut. ISS:ssä työskentelee yli 12 000 ammattilaistaja palveluverkosto kattaa koko maan. Vuoden 2008 liikevaihto oli 472 miljoonaa euroa. ISS Palvelut Oy on osa kansainvälistä ISS-konsernia. www.iss.fi.

Maintpartner Oy on Pohjoismaiden johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapito- sekä projektipalvelujen toimittajia. Henkilöstön määrä on noin 1300 ja liikevaihto noin 115 miljoonaa euroa. Maintpartnerin päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Maintpartner on CapManin hallinnoimien rahastojen ja johdon omistama yritys. Lue lisää osoitteesta www.maintpartner.fi.