Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020

Kekkilä-BVB:n vahva myynti kompensoi polttoaineiden merkittävän myynnin vähenemisen

Toinen vuosikolmannes lyhyesti:

Touko-elokuu 2020 

 • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa 2020 oli 146,9 (134,2) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 14,0 (18,4) miljoonaa euroa, 9,5 (13,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Liiketulos (EBIT) oli -5,5 (-5,3) miljoonaa euroa, -3,8 (-4,0) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -0,4 (4,3) miljoonaa euroa.
 • Tulos/osake oli -387 (-267) euroa
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 25,2 (14,7) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit kasvoivat 22,6 (11,2) miljoonaan euroon ja merkittävin yksittäinen investointi oli Ilomantsin aktiivihiilituotantolaitokseen 

Tammi-elokuu 2020

 • Konsernin liikevaihto tammi-elokuussa 2020 oli 382,8 (370,1) miljoonaa euro
 • Käyttökate (EBITDA) oli 58,1 (60,3) miljoonaa euroa, 15,2 (16,3) prosenttia liikevaihdosta
 • Liiketulos (EBIT) oli 26,2 (23,8) miljoonaa euroa, 6,8 (6,4) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -0,3(5,8) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake 310 (387) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto % oli -1,3 (5,9) prosenttia
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 54,9 (10,8) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 43,4 (48,2) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 31.8.2020 oli 41,8 (48,8) prosenttia
 • Korolliset nettovelat / käyttökate 31.8.2020 oli 3,9 (3,5) 

 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

Kekkilä-BVB:n vahva myynti kompensoi polttoaineiden merkittävän myynnin vähenemisen

 ”Vapo-konsernille tammi-elokuu oli poikkeuksellisen kaksijakoinen. Energiaturpeen myynti väheni erittäin voimakkaasti, mutta vastapainoksi koronan kiihdyttämä Kekkilä-BVB:n kuluttajatuotteiden myynnin vahva kasvu kompensoi jättämän polttoaineiden myynnissä. 

Grow&Care-divisioonalle tammi-elokuu oli kokonaisuutena erittäin hyvä. Ammattiviljelyliiketoiminta kärsi aluksi jonkin verran koronasta, johtuen lähinnä globaaleista logistiikkahaasteista ja muun muassa leikkokukkien kysynnän hetkellisestä pysähtymisestä. Sen sijaan kuluttajapuolella puutarhatuotteiden kysyntä kasvoi aikaisen kevään ja erityisesti ihmisten kotona viettämän ajan kasvettua pandemia-aikaan. Kuluttajien panostukset omaan viihtyvyyteen näkyivät poikkeuksellisena kysynnän kasvuna kaikilla markkina-alueilla. Myös jalostamattoman kasvualustaraaka-aineen kysyntä on ollut vertailukautta paremmalla tasolla. 

Energiaturpeen myynti laski lähes 20 prosenttia edellisvuodesta. Lämmin sää laski puupolttoaineiden kysyntää ja maakaasun alentunut hinta pelletin kysyntää. Myös Nevelin myyntiin lämmin sää vaikutti laskevasti mutta sen kannattavuus kuitenkin parani vertailujaksosta tehostamistoimien ansiosta.

Uusissa liiketoiminnoissa korona on viivästyttänyt Ilomantsiin rakenteilla olevan aktiivihiilen tuotantolaitoksen rakennustöitä ja hankaloittanut kansainvälistä tuotekehitystä ja testaustoimintaa matkustusrajoitteiden takia. 

Vapon aiemmin julkistama näkemys siitä, että energiaturpeen käyttö Suomessa puolittuisi jo vuoteen 2025 mennessä saattaa olla jopa liian hidastahtinen muutosvauhti. Saadun asiakaspalautteen perusteella näyttää siltä, että energiaturpeen käyttö vähenee huomattavasti nopeammin vuoteen 2025 mennessä. Tätä kehitystä vasten valtion budjettiriihen päätös nostaa turpeen energiavero lähes kaksinkertaiseksi 1.1.2021 alusta vaikeuttaa Vapon liiketoimintaympäristöä suoraan ja välillisesti lähivuosina erittäin paljon. 

Todellisuudessa energiaturpeen hallittu käytön väheneminen vaikuttaa muuttuneen hallitsemattomaksi, mikä tulee valitettavasti näkymään kasvavina haasteina aliurakoitsijaverkostossa.  Vapo-konsernille tämä nopea muutos on erittäin haastava sekä kassavirran että taseen kestävyyden kannalta tilanteessa, jossa tavoitteena on vähentää hallitusti riippuvuutta energiaturpeesta ja investoida samaan aikaan turpeen korkeamman jalostusasteen tuotteisiin.” 

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2020 

Vapo-konserni ei anna tulosohjeistusta tilikaudelle 2020 toimintaympäristön merkittävien muutosten vuoksi. Lisäksi Vapo ilmoitti jo kesäkuussa tarkastelevansa eri strategisia vaihtoehtoja lämpö- ja sähköliiketoimintansa Nevelin osalta.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

 

MEUR

5-8/2020

5-8/2019

1-8/2020

5-12/2019

 

 

 

 

 

Liikevaihto

146,9

134,2

382,8

297,7

Liikevoitto (EBIT)

-5,5

-5,3

26,2

-40,4

% liikevaihdosta

-3,8

-4,0

6,8

-13,6

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

-5,5

-5,3

26,3

-1,5

% liikevaihdosta

-3,7

-4,0

6,9

-0,5

Tilikauden tulos

-10,3

-7,9

13,6

-40,2

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

14,0

18,4

58,1

37,0

+/- Käyttöpääoman muutos

28,7

4,1

29,6

10,3

   – Nettoinvestoinnit

-17,5

-7,8

-32,7

-26,3

Vapaa kassavirta ennen veroja

25,2

14,7

54,9

21,0

Bruttoinvestoinnit

-22,6

-11,2

-43,4

-42,8

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

5,9

-1,3

-1,7

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

5,9

4,4

4,1

Oman pääoman tuotto % *

 

6,9

-5,2

-5,1

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

824,6

805,5

828,5

Oma pääoma

 

396,0

331,0

348,5

Korolliset nettovelat

 

299,9

298,4

315,2

Omavaraisuusaste %**

 

48,8

41,8

42,9

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

3,5

3,9

4,0

Nettovelkaantumisaste %

 

75,7

90,1

90,4

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

1 089

1 037

1 050

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

 

 

 

 

Tilikauden muutoksen takia 5-12/2019 luvut ovat edellisen tilikauden luvut

 

 

 

 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomat.

Lisätietoja antavat: 

Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 040 072 6727

Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. 040 801 9191

Ahti Martikainen, Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723