Hyppää sisältöön

Vapo korvaa Joutsan Paju-Pihlassuon pintavalutuskentän kemiallisella puhdistamolla

Vapo on saanut 8.8. 2012 Keski-Suomen ELY-keskukselta hyväksynnän Joutsan Paju-Pihlassuon vesienkäsittelymenetelmän muuttamiseksi pintavalutuskentästä kemikalointiin perustuvaan puhdistusmenetelmään. Muutostyön arvioidaan valmistuvan vielä kuluvan syksyn aikana.

Vapo Oy aloitti 13.8.2012 muutostyöt Joutsassa sijaitsevan  Paju-Pihlassuon vesienkäsittelymenetelmän muuttamiseksi. Uusi kemikalointiin perustuva vesienkäsittelyjärjestelmä korvaa käytössä olevan 9,9 hehtaarin pintavalutuskentän ja sen avulla käsitellään jatkossa Paju-Pihlassuon 130 hehtaarin turvetuotantosoiden vedet. 

Paju-Pihlassuon pintavalutuskenttä on rakennettu vuonna 2011, mutta se ei ole riittävästä koostaan huolimatta toiminut toivotulla tavalla. Viljavuuspalvelu Oy:n mittausten mukaan Vapo Oy:n turvetuotantoalueilta tulevien vesien osuus Kälkäjoen virtaamasta oli kesäkuussa 2012 toteutetussa mittauksessa 5,8 %, kiintoainekuormituksesta 6,6 % ja humuskuormasta  10,9 %. Kuormitusosuuksia nosti tuolloin lisäksi tuotantoalueelle eristysojien kautta vuotaneet ulkopuoliset vedet. 

Kemikalointi ja eristysojien korjaukset valmistuvat kuluvan vuoden syys-lokakuun aikana. Muuttamalla vesienkäsittely kemikalointiin perustuvaksi yhtiön tavoitteena on vähentää Kälkäjokeen kohdistuvaa Vapon turvetuotantosoiden humuskuormitus alle puoleen kesäkuun mittausten tasosta.

Viestintäjohtaja Ahti Martikaisen mukaan päätös Paju-Pihlassuon vesienkäsittelyjärjestelmien parantamisestä tehtiin nopeasti sen jälkeen, kun yhtiön johto yhdessä Puulan alueen vaikuttajien kanssa tutustui paikan päällä kesäkuussa tilanteeseen ja totesi, ettei uusi pintavalutuskenttä toiminut suunnitellulla tavalla. Kiitokset tämän hankkeen nopeasta liikkeellepanosta ansaitsevat mm. Kalevi Puukko, Pekka Oranen ja Jouko Häkkinen sekä Keski-Suomen ELY-keskus muutoslupien nopeasta käsittelystä.

Martikaisen mukaan toteutettava muutostyö, jolla vähennetään Vapon soilta Siikaveteen kohdistuvaa vesistökuormitusta, on osa yhtiön vastuullisuusohjelmaa, jonka perusteella kaikki sen tuotantosuot rakennetaan parhaan vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Lisätietoja: viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puh 040 680 4723