Hyppää sisältöön

Vapo oikaisee virheellisiä tietoja

Helmikuussa 2011 kolmen ministeriön toimesta tehdyn ja julkaistun Kansallisen suostrategia -julkaisun mukaan turvetuotannon osuus Suomen vesistöjen kokonaiskiintoaineskuormituksesta on alle prosentin. Vapo tutkitutti viime kesänä Keski-Suomessa sijaitsevan Kyyjärven valuma-alueen kiintoaines ja humuspäästöt Nablabs Oy:llä 11:llä erillisellä mittauksella. Mittausten mukaan turvetuotannon päästöt olivat järven kiintoaineskuormituksesta 1,7 % ja humuskuormituksesta 3,0 %. Mittaukset osoittivat, että suurilla virtaamilla eli keväällä ja sateiden jälkeen turvetuotannon suhteellinen osuus kokonaiskuormituksesta väheni muihin maankäyttömuotoihin verrattuna.

Vapo ei myöskään ole kiirehtinyt uusien lupien jättöä viranomaiskäsittelyyn. Yhtiöllä ei ole 12 000 erillistä hakemusta vaan lupahakemuksia 9 000 hehtaarille. Näistä hakemuksista valtaosa on jätetty ennen ympäristösuojelulain uudistamishanketta. Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnissa on noin 5 000 hehtaarin alat.

Vapo ei myöskään uhkaa koskemattomien luonnonsoiden tilaa. Yhtiö on sitoutunut julkisesti siihen, että se suuntaa hakemuksensa vain luonnontilaltaan muuttuneille, pääasiassa metsäojitetuille turvemaille.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan on huolestuttavaa, että maan suurin lehti ottaa pääkirjoituksessaan virheellisin tiedoin kantaa eduskunnassa meneillään olevaan lainsäädäntökeskusteluun. Vapo on sitoutunut vastuulliseen turvetuotantoon ja tekee kaikkensa nykyistenkin varsin pienten vesistöpäästöjen minimoimiseksi.

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy puh. 020 790 5605
  • viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 020 790 5608