Hyppää sisältöön

Vapo on tehnyt ostotarjouksen Outokummun Energia Oy:n lämpöliiketoiminnasta

Vapo Oy pyrkii hankkimaan omistukseensa Outokummun Energia Oy:n lämpöliiketoiminnan, jonka lämmönmyynti on noin 50 GWh ja liikevaihto noin 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Järjestely on määrä saattaa loppuun kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toteutuminen edellyttää Outokummun kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksynnät. Outokummun kaupunginvaltuuston on tarkoitus käsitellä yhtiön myymistä kokouksessaan 20.6.2016.

Järjestely toteutetaan osana yrityskauppaa, jolla Outokummun kaupunki myy pääosan Outokummun Energia Oy:n toiminnoista. Outokummun Energia Oy:ssä on 20 työntekijää. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Outokummun Energia Oy jakautuu kolmeksi erilliseksi yhtiöksi. Outokummun Lämpö Oy:öön siirtyy kaukolämpöliiketoiminta, Outokummun Energia Oy:öön siirtyvät sähköverkot ja sähkönmyyntitoiminta ja Outokumpu Invest Oy:öön jää sähkönhankintaan liittyvät omistukset.

Toisessa vaiheessa Vapo Oy ostaa Outokummun Lämpö Oy:n. Kuoreveden Sähkö Oy:n ja Köyliö-Säkylän Sähkö Oy:n tasaomisteinen yhteisyritys ostaa Outokummun Energia Oy:n. Outokumpu Invest Oy:n osakkeet jäävät Outokummun kaupungin omistukseen. Kokonaiskauppasumma myytävistä yhtiöistä on noin 26 miljoonaa euroa. Järjestelyn päätteeksi Vapo Oy tulee fuusioimaan Outokummun Lämpö Oy:n osaksi Vapoa.

Vapolle siirtyvä Outokummun Lämpö Oy käsittää Outokummun kaukolämpöverkon lisäksi kaksi kotimaisia polttoaineita käyttävää kattilalaitosta sekä öljyllä toimivat vara- ja huippulämpölaitokset. Kaukolämpöverkon pituus on noin 30 kilometriä ja asiakaskunta on teollisuuspainotteinen.

Vapo Oy:n Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen johtaja Markus Hassisen mukaan hankittava lämpöliiketoiminta on sekä kokoluokaltaan että rakenteeltaan sellainen, että se soveltuu erinomaisesti Vapon strategiaan ja liiketoiminta-alueen kasvutavoitteisiin.  ”Uskomme, että pystymme jatkossa kehittämään toimintaa edelleen pitäen kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä sekä lisäämään oleellisesti paikallisten polttoaineiden eli paikallisen työn osuutta laitosten polttoainehankintaketjussa. Outokummun Lämpö Oy:n tarvitsema vuotuinen polttoaineenhankinta työllistää tuotanto- ja toimitusketjussa noin 15 henkeä”, Hassinen sanoo.

Hassisen mukaan lämpöliiketoiminnan fuusiointi Vapoon mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen osana Vapon toimintaa Pohjois-Karjalassa, missä Vapo operoi kahta voimalaitosta, kuutta lämpökeskusta, kuutta kaukolämpöverkkoa sekä yhtä pellettitehdasta. Vapo tuottaa myös merkittävän osan Pohjois-Karjalassa käytettävistä turve- ja puupolttoaineista.

Lisätietoja: Markus Hassinen, liiketoimintajohtaja, Vapo Oy, puh. 040 159 0314