Hyppää sisältöön

Vapo ostaa Metsolta jatkuvatoimisen vedenlaadun mittauspalvelun

Vapo jatkaa panostuksiaan turvetuotannon vesistövaikutusten läpinäkyvään seurantaan.  Vapo on tilannut Metsolta palvelun, johon kuuluu 30 jatkuvatoimista vedenlaadun mittausasemaa, mittausasemien huolto ja ylläpito sekä varmennetut mittaustulokset. Ensimmäiset viisi mittaria asennetaan ja kalibroidaan kuluvan kesän aikana Alajärvellä, Ähtärissä, Kiteellä, Taipalsaaressa ja Tammelassa sijaitseville tuotantoalueille. Kaikki 30 jatkuvatoimista mittausasemaa ovat käytössä kesällä 2015.

’’Vapon tavoitteena on viedä ympäristövastuullisuus selvästi lain vaatimuksia korkeammalle tasolle.  Metson palvelukokonaisuus tuottaa entistä kattavamman, läpinäkyvämmän ja reaaliaikaisen ratkaisun nykyisen käsinäytteenottoon perustuvan tarkkailun rinnalle. Lisäksi se täydentää aikaisempaa sitoumustamme ottaa kaikki suot päästötarkkailun piiriin’’, kertoo Vapon Turvetuotteet -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Pasi Koivisto.

Koiviston mukaan Metson maine luotettuna ja puolueettomana tahona ja sen ympäristöraportointireferenssit painoivat vaa’assa, kun Vapo päätti ulkoistaa vedenlaadun mittauksen Metso Automationille. 

’’Metso ottaa kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta. Metso oli myös valmis panostamaan tarvittavat resurssit varsin nopeaan toimitukseen tässä Suomen tasolla ensimmäisessä maan kattavassa luonnonolosuhteissa tapahtuvassa, jatkuvatoimisessa tarkkailutietojen keräämisessä ja raportoinnissa. Palveluun  sisältyy myös mittaustiedon julkinen raportointi, Koivisto kertoo.

Jatkuvatoimiset mittausasemat sijoitetaan eri puolille Suomea, eri-ikäisille ja erityyppisille turvetuotantoalueille, jotta mittaustuloksista saadaan mahdollisimman kattavaa ja läpinäkyvää reaaliaikaista vertailutietoa nykyiselle käsinäytteenottoon perustuvalle tarkkailutiedolle.  Mittausasemat tuottavat virtaaman lisäksi tietoa vedessä olevan kiintoaineen sekä liuenneen orgaanisen (DOC), kemiallisesti hapettuvan orgaanisen (COD, humus) ja kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuuksista ja kuormituksesta. 

Johtaja Jyri Tiihonen Metsosta kertoo Vapon kanssa yhteistyössä kehitetyn palvelun hyödyntävän Metson pitkää kokemusta ilmaan kohdistuvien savukaasupäästöjen valvonnassa ja raportoinnissa voimalaitoksissa. ’’Nyt siirrymme tekemään tarkkailua luontoon. Reaaliaikainen mittaaminen luonnon olosuhteissa on uusi kehitysalue meille ja sille on monia muitakin sovelluskohteita esimerkiksi kaivosteollisuudessa.’’

Metso Automationin Palvelut -liiketoiminnasta vastaavan Mikko Kedon mukaan Metsolla on runsaasti osaamista kestävistä teknologioista, joiden avulla asiakkaat voivat kehittää parhaita käytäntöjä liiketoiminnan edistämiseksi ympäristöarvoja kunnioittaen.

’’Vesi on kriittinen luonnonvara kaikkialla maailmassa ja vesien hallintaan ja käsittelyyn liittyvä liiketoiminta on myös yksi Metson vahvoista kehitysalueista. Vapolle toimitettava jatkuvatoiminen mittauspalvelu antaa uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa turvetuotannon ympäristövaikutuksista niin Vapolle kuin julkisuuteenkin ja luo Vapolle mahdollisuuksia kehittää entistäkin vastuullisempaa turvetuotantoa.’’

Video vedenlaadun jatkuvatoimisesta mittauksesta

Kuvamateriaalia

Lisätietoja:

Pasi Koivisto, liiketoimintajohtaja Vapo Oy Turvetuotteet, puh. 040 848 6541
Tiina Stenvik, Senior Manager,Sales & Product Management, Automation, Metso, puh. 040 821 6886