Hyppää sisältöön

Vapo Oy osavuosikatsaus 1.5.-31.12.2017

Vuosikolmannes lyhyesti 

Syys-joulukuu 2017:

 • Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa 2017 oli 132,6 (130,5 syys-joulukuu 2016) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 19,5 (18,5) miljoonaa euroa, 14,7 (14,2) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 9,4 (8,5) miljoonaa euroa, 7,1 (6,5) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 2,0 (0,4) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake 234 (155) euroa
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 11,4 (-1,5) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 11,3 (13,9) miljoonaa euroa.

 Touko-joulukuu 2017:

 • Konsernin liikevaihto touko-joulukuussa 2017 oli 227,9 (218,4 touko-joulukuu 2016) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 24,3 (24,3) miljoonaa euroa, 10,7 (11,1) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa, -0,2 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 2,5 (1,4) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake -93 (-215) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 3,1 (2,6) prosenttia
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 13,1 (16,1) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 21,8 (26,2) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 47,5 (42,7) prosenttia
 • Korolliset nettovelat 31.12.2017 olivat 266,2 (316,8) miljoonaa euroa
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA) 31.12.2017 oli
  4,7 (7,0)
 • Energiaturvetta toimitettiin 5,3 (5,3) TWh. 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: Heikon turvetuotantokesän aiheuttamia tappioita kiritty hyvin kiinni.

Konsernin liikevaihto tilikauden toisella vuosikolmanneksella (syys-joulukuu 2017) oli 132,6 (130,5) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto päättyneellä vuosikolmanneksella oli 9,4 (8,5) miljoonaa euroa. Katsausjakson vapaa kassavirta oli 11,4 (-1,5) miljoonaa euroa. Vahvaan kassavirtaan vaikutti tietoisesti pienennetyt varastot pelletissä ja metsähakkeessa, sekä huonon turvetuotantokesän seurauksena ennakoitua pienemmät varastot energiaturpeessa.

Konsernin kumulatiivinen liikevaihto touko-joulukuussa 2017 oli 227,9 (218,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vertailukauteen verrattuna tuli erityisesti kasvaneesta lämmön ja puupolttoaineiden kysynnästä sekä Kekkilä-konsernin ammattiviljelyliiketoiminnan kasvusta. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy 2,6 miljoonaa euroa liikevaihtoa Kekkilän Norjan toiminnoista, joka myytiin edellisellä tilikaudella. Kumulatiivinen liiketulos oli -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi suunniteltua alhaisempi turvetuotantovolyymi, jonka kustannusvaikutus oli 8,4 (5,0) miljoonaa euroa. 

”Olen tyytyväinen siihen, että yhtiö on onnistunut keventämään tasettaan ja pienentämään velkaisuuttaan vahvan kassavirran ja rahoitusjärjestelyjen ansiosta. Kylmä toukokuu oli Kekkilä-konsernille heikko eikä talvikaan tähän mennessä ole ollut erityisen kylmä, mikä tukisi lämmön ja polttoaineiden kysyntää. Näistä syistä huolimatta olemme onnistuneet parantamaan toimintaamme eri osa-alueilla, ja nyt olemme jo edellä edellistä vuotta ja normaalisti vahvin vuosikolmannes on vielä edessä. Erityisesti haluaisin nostaa tässä esiin kannattavuuden parantamisen Vapo Oy:n pelletissä ja puupolttoaineissa, Kekkilä-konsernissa sekä tytäryhtiöissämme Ruotsissa ja Virossa”, toimitusjohtaja Tempakka sanoo. 

Tempakan mukaan loppuvuodesta 2017 käynnistynyt Vapo Oy:n ylimääräisen maaomaisuuden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Myyntitarjoukset ovat herättäneet runsaasti kysyntää ja kauppoja on tehty tähän mennessä noin kolmella miljoonalla eurolla. Merkittävin yksittäinen kauppa oli noin 1200 hehtaarin kokonaisuus, jolla Vapo Oy myi omistamiaan maita Suomen valtiolle suojeluun eri puolilla Suomea. Talvi ei tyypillisesti ole hyvää myyntiaikaa maaomaisuudelle. Tahdin arvioidaan kiihtyvän keväällä ja myynneille asetettujen tavoitteiden toteutuvan lähivuosien aikana.

Syksyn aikana yhtiö on tarkastellut liiketoimintastrategiaansa ja lähtee suunnittelemaan toimintaansa kolmen liiketoiminta-alueen pohjalta, jotka ovat Energia, Kasvualustat ja Uudet liiketoiminnat. Tavoitteena on rakentaa konsernin johtamis- ja organisaatiorakenne vastaamaan näitä kolmea liiketoiminta-aluetta kuluvan tilikauden loppuun mennessä. 

Näkymät tilikauden loppuun 30.4.2018 

Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja kykyyn investoida. 

Konsernin liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon. Liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vertailuvuodesta, mikäli lämmityskausi jatkuu normaalina. Uudet liiketoiminnat eivät vielä tuota merkittävää liikevaihtoa kuluvalla tilikaudella.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

 

 

MEUR

9-12/2017

9-12/2016

5-12/2017

5-12/2016

5/2016-4/2017

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

132,6

130,5

227,9

218,4

392,1

Liikevoitto (EBIT)

9,4

8,5

-0,6

-0,5

20,0

% liikevaihdosta

7,1

6,5

-0,2

-0,2

5,1

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

9,4

8,6

-0,6

-0,3

22,4

% liikevaihdosta

7,1

6,6

-0,2

-0,1

5,7

Tilikauden tulos

7,0

4,6

-2,8

-6,5

8,1

 

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

19,5

18,5

24,3

24,3

56,9

+/- Käyttöpääoman muutos

0,7

-12,8

7,6

-9,4

14,7

   – Nettoinvestoinnit

-8,9

-7,2

-18,8

1,3

1,6

Vapaa kassavirta ennen veroja

11,4

-1,5

13,1

16,1

73,2

Bruttoinvestoinnit

-11,3

-13,9

-21,8

-26,2

-39,6

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

 

3,1

3,2

3,7

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

 

3,5

2,3

4,2

Oman pääoman tuotto % *

 

 

3,6

1,2

2,6

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

723,4

799,5

812,4

Oma pääoma

 

 

329,3

327,3

339,7

Korolliset nettovelat

 

 

266,2

316,8

269,6

Omavaraisuusaste % **

 

 

47,5

42,7

43,0

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

4,7

7,0

4,7

Nettovelkaantumisaste %

 

 

80,9

96,8

79,4

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

777

799

773

 

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomat

Lisätietoja antavat: 

Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5999
Antti Koivula, vt. talousjohtaja, Vapo Oy, puh. 050 570 5589
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608