Hyppää sisältöön

Vapo Oy suunnittelee muutosta toimintamalliinsa tavoitteenaan parempi kilpailukyky

Vapo Oy:n päätuotteen eli energiaturpeen myyntivolyymi on alentunut viidessä vuodessa noin 50 %. Jotta yhtiö pystyy vastaamaan energiamarkkinoiden muutoksiin, kustannuspaineisiin sekä parantamaan kilpailukykyään ja joustavuuttaan, se käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toimintojensa uudelleen organisoimiseksi.

Vapo Oy:n päätuotteen eli energiaturpeen myyntivolyymi on alentunut viidessä vuodessa noin 50 %. Suurin yksittäinen syy tähän on ollut turpeen käytön väheneminen lauhdesähkötuotannossa useilla miljoonilla kuutiometreillä. Kustannukset tuotettua yksikköä kohden ovat nousseet merkittävästi. Jotta yhtiö pystyy vastaamaan ulkoisiin kustannuspaineisiin, palvelemaan paremmin alueellisia polttoaine- ja lämpöasiakkaitaan sekä panostamaan palvelu- ja tuotekehitykseen se käynnistää suunnitelmaansa koskien yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tuotannollisista syistä toimintamalliuudistuksen läpiviemiseksi, taloudellisista syistä kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojensa uudelleen organisoimiseksi.

Neuvottelut koskevat Vapo Oy:n konsernihallinnon toimintoja, Polttoaineet-liiketoimintaa, tiettyjä Lämpö ja sähkö -liiketoiminnan yksiköitä sekä tuotannosta, toimituksista ja asiakkuuksista vastaavaa alueorganisaatiota. Neuvottelut eivät koske Vapo Oy:n pellettiliiketoimintaa, Vapo Ventures eikä Clean Waters -toimintoja. Kaikkiaan Vapo Oy:n henkilöstömäärä Suomessa on 430 työntekijää, joista yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on 249 henkilöä. Tämän hetken alustavan arvion mukaan neuvottelut johtavat 155 nykyisen työtehtävän lakkaamiseen, mutta samaan aikaan organisaatioon avautuu 97 laajempia vastuita sisältävää uutta työtehtävää. Näin ollen tarjottavan työn määrän arvioidaan vähenevän enintään 58 henkilötyövuoden verran. Neuvottelut suunnitelluista muutoksista alkavat viikolla 44.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan suunnitellun toimintamalliuudistuksen taustalla on tarve pysyvälle rakenteelliselle muutokselle, mikä johtuu sähkömarkkinoiden muutoksesta. ”Meidän on sopeuduttava tuohon muutokseen, mutta samalla meillä on tärkeämpänä tavoitteena luoda Vaposta joustava ja nopea asiakkaitaan ymmärtävä ja palveleva asiantuntijaorganisaatio, jonka vahvuudet perustuvat omaan osaamiseen energiatoimialalla, paikalliseen toimintatapaan, vastuullisuuteen ja haluun uudistua”, Yli-Kyyny sanoo. ”Vaikka emme arvion mukaan pysty takaamaan kaikille uutta tehtävää uudessa organisaatiossa toivon, että suunniteltu muutos ja uudet monipuolisemmat työnkuvat eri tehtävissä johtavat henkilöstön sisäiseen kiertoon ja resurssiemme tehokkaampaan käyttöön ”, Yli-Kyyny sanoo.

Lisätietoja:

– COO, Jyrki Vainionpää, Vapo Oy, puh. 050 486 9869
– viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 020 790 5608