Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n osavuosikatsaus 1.5. – 31.12.2014

Syys-joulukuu

 • Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa oli 159,4 milj. euroa (207,2 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2013).
 • Käyttökate (EBITDA) 25,7 milj. euroa, 16,1 % liikevaihdosta (28,3 milj. euroa, 13,7 %).
 • Liiketulos (EBITA) oli 14,1 milj. euroa, 8,9 % liikevaihdosta (11,3 milj. euroa, 5,5 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 3,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -4,5 milj. euroa (-7,7 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 19,3 milj. euroa (21,9 milj. euroa).
 • Nettoinvestoinnit olivat 10,8 milj. euroa (4,3 milj. euroa).
 • Energiaturvetta toimitettiin 3,7 TWh (3,7 TWh).

Touko-joulukuu

 • Konsernin liikevaihto touko-joulukuussa oli 291,8 milj. euroa (365,5 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2013).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 39,2 milj. euroa, 13,4 % liikevaihdosta (42,3 milj. euroa, 11,6 %).
 • Liiketulos (EBITA) oli 10,9 milj. euroa, 3,7 % liikevaihdosta (7,4 milj. euroa, 2,0 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 3,0 milj. euroa.
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 4,3 % (0,3 %).
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -36,8 milj. euroa (-27,7 milj. euroa).
 • Bruttoinvestoinnit olivat 54,9 milj. euroa, suhde poistoihin 2,0 (38,7 milj. euroa, 2,2).
 • Nettoinvestoinnit olivat 36,0 milj. euroa, suhde poistoihin 1,3 (21,1 milj. euroa, 1,2).
 • Omavaraisuusaste 31.12.2014 oli 35,9% ( 37,1 %).
 • Korolliset nettovelat 31.12.2014 olivat 399,0 milj. euroa (376,0 milj. euroa).
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA) 31.12.2014 oli
  5,6 (4,8).
 • Energiaturvetta toimitettiin 5,7 TWh (5,5 TWh).

Yhtiö siirtyi 1.5.2014 alkaen kolmannesvuosiraportointiin aikaisemman neljännesvuosiraportoinnin sijaan. Vertailutiedot ajanjaksolta 1.5.-31.12.2013 on esitetty niiden tunnuslukujen osalta, joista se on ollut saatavissa.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toisesta vuosikolmanneksesta: Vapo lunasti lupauksensa ympäristöinvestoinneissa ja keskittyi huoltovarmuuden parantamiseen

Syksyllä tehdyn asiakaskyselyn perusteella lähes 80 prosenttia Vapon asiakkaista kertoo olevansa tyytyväisiä yritykseen. Vapo sai kiitosta muun muassa toimitusvarmuudesta, laadusta ja vastuullisuudesta. Vapon asiakkaat arvostavat eniten toimitusten saapumista ajallaan sovitun mukaisesti. Vapo onkin kasvattanut polttoainevarastojaan, jotta yhtiö pystyy turvaamaan polttoainetoimitukset kaikille asiakkailleen niin tänä kuin seuraavana lämmityskautena.

Energiaturpeen polttoainevero laski vuoden 2015 alussa 4,9 eurosta/MWh 3,4 euroon/MWh. Metsähakkeen sähköntuotannon tuki nousi vastaavasti. Samanaikaisesti tuontipolttoaineiden verotus kiristyi. Verojen ja tukitasojen muutosten kokonaisvaikutus markkinoihin ja yhtiön tulokseen näkyy selvemmin vasta seuraavalla lämmityskaudella. Yhtiö odottaa valtioneuvoston pysyvän suunnitelmassaan laskea energiaturpeen veroa vuonna 2016 vuoden 2012 tasolle eli 1,9 euroon/MWh.

Vapo uudisti strategiaansa vuoden 2014 aikana. Yhtiön tavoitteena on tulla maailman parhaaksi osaajaksi lähienergian arvoketjussa. Tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden kanssa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi asiakastarpeista lähtien. Vapo hakee kasvua erityisesti lämmöntuotannossa omien polttoainevarojen läheisyydessä. Tarkastelukaudella yhtiö osti Åstorps Bioenergi AB:n ja Sysmän kunnan kaukolämpöliiketoiminnot. Uuden strategian myötä myös organisaatiorakennetta uudistettiin vuoden 2015 alussa.

Tähän mennessä yli 30 miljoonaa euroa maksaneen ympäristöohjelman sitoumukset vuodelle 2014 on saavutettu. Ensi tuotantokaudella kaikki tuotantosuot ovat parhaan käyttökelpoisen teknologian piirissä. Lisäksi Vapo on tehostanut entisestään turvetuotannon ympäristötarkastuksia. Vapo panostaa jatkossakin toiminnan läpinäkyvyyteen ja turpeen käytön kokonaisvaikutuksista tiedottamiseen. Suomen soista turvetuotannossa on ainoastaan 0,7 prosenttia, vaikka yleisen käsityksen mukaan osuuden arvioidaan olevan paljon korkeampi. Turpeen suosio on kuitenkin kasvanut energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden parantamiseksi sekä siksi, että turvetuotanto turvaa ja synnyttää uusia työpaikkoja. Vapo on panostanut omalta osaltaan huoltovarmuuteen kasvattamalla tietoisesti polttoainevarastojaan. Raportointikauden päättyessä Vapolla oli energiaturvetta noin 19 TWh varastossa, mikä vastaa lähes kahden vuoden kysyntää.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

MEUR

9-12/
2014

9-12/
2013

5-12/
2014

5-12/
2013

1/2013
4/2014

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

159,4

207,2

291,8

365,5

847,4

Liikevoitto (EBITA)

14,1

11,3

10,9

7,4

50,1

% liikevaihdosta

8,9

5,5

3,7

2,0

5,9

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

14,1

11,9

10,8

8,0

53,9

% liikevaihdosta

8,9

5,7

3,7

2,2

6,4

Tilikauden tulos

7,1

0,5

0,1

-7,1

22,4

 

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

25,7

28,3

39,2

42,3

110,9

+/- Käyttöpääoman muutos

-19,4

-31,7

-40,1

-48,9

-27,5

   – Nettoinvestoinnit

-10,8

-4,3

-36,0

-21,1

-21,6

Vapaa kassavirta ennen veroja

-4,5

-7,7

-36,8

-27,7

61,8

Bruttoinvestoinnit

19,3

21,9

54,9

38,7

57,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

 

4,3

4,7

3,9

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

 

4,7

4,8

4,4

Oman pääoman tuotto % *

 

 

1,9

5,7

1,2

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

818,8

840,5

786,9

Oma pääoma

 

 

279,8

296,0

298,6

Korolliset nettovelat

 

 

399,0

376,0

329,0

Omavaraisuusaste %

 

 

35,9

37,1

39,4

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

5,6

4,8

4,4

Nettovelkaantumisaste %

 

 

142,6

127,0

110,3

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

977

1128

1 091

*) Edelliset 12 kuukautta
**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin 

MEUR

9-12/
2014

9-12/
2013

Muutos
%

5-12/
2014

5-12/
2013

Muutos
%

1/2013
4/2014

Turvetuotteet

59,3

61,5

-3,6

94,9

97,4

-2,5

264,2

Energiaturve

52,6

54,0

-2,6

81,2

79,6

2,1

235,5

Ympäristöturve

8,3

8,9

-7,2

16,0

17,8

-10,3

34,9

Puupolttoaineet

28,1

48,0

-41,5

46,2

71,3

-35,2

182,1

Metsäpolttoaineet

15,0

18,3

-17,9

23,6

29,3

-19,6

69,5

Pelletti

13,0

29,8

-56,2

22,6

42,1

-46,3

113,0

Lämpö ja sähkö

34,6

35,1

-1,3

53,3

52,9

0,7

143,9

Kekkilä-konserni

19,4

19,5

-0,5

52,1

60,0

-13,1

125,7

Vapo Timber

28,5

52,7

-45,9

59,5

99,8

-40,4

179,7

Muut

4,3

3,7

17,5

8,2

7,9

4,6

13,4

Forest BtL

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

Mustankorkea

4,0

3,7

8,9

7,8

7,8

0,1

13,4

Konsernihallinto ja Liiketoiminnan yhteiset

0,3

0,0

 

0,5

0,1

 

0,0

Segmenttien välinen liikevaihto

-14,8

-13,3

-11,2

-22,5

-23,8

5,3

-61,6

Yhteensä

159,4

207,2

-23,1

291,8

365,5

-20,2

847,4

 Liikevoitto/-tappio segmenteittäin 

MEUR

9-12
/2014

9-12/
2013

Muutos
%

5-12/
2014

5-12/
2013

Muutos
%

1/2013
4/2014

Turvetuotteet

12,3

14,4

-15,1

17,5

19,0

-7,8

56,8

Energiaturve

10,7

12,6

-15,8

15,1

16,0

-5,5

52,1

Ympäristöturve

1,6

1,8

-13,3

2,4

3,0

-20,2

4,7

Puupolttoaineet

1,4

1,3

6,7

-0,8

-0,7

-2,1

2,8

Metsäpolttoaineet

0,8

-0,3

405,0

0,5

-0,5

198,3

1,2

Pelletti

0,7

1,6

-58,5

-1,2

-0,3

-380,5

1,5

Lämpö ja sähkö

3,1

1,8

70,5

-1,1

-2,3

51,1

9,3

Kekkilä-konserni

-2,9

-3,0

1,1

-2,2

-0,8

-192,0

1,7

Vapo Timber

0,0

-0,6

103,5

0,7

-2,7

126,3

-5,2

Muut

-3,9

-3,2

-23,7

-8,0

-6,1

-30,6

-17,0

Forest BtL

-0,4

-0,4

10,3

-0,6

-0,9

33,5

-5,5

Mustankorkea

1,0

0,9

11,0

1,8

2,0

-12,1

2,9

Konsernihallinto ja Liiketoiminnan yhteiset

-4,5

-3,6

-24,7

-9,2

-7,2

-26,6

-14,4

Eliminoinnit

4,1

0,5

718,0

4,8

1,0

353,5

1,6

Yhteensä

14,1

11,3

24,1

10,9

7,4

45,8

50,1

Osavuosikatsaus T2/2015 (pdf)

Lisätietoja:

 • Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
 • Suvi Kupiainen, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5516