Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n Suomen liiketoiminta uudistetaan asiakaslähtöiseksi alueorganisaatioksi

Suunniteltu organisaation muutos ei koske Vapo Timber Oy:tä eikä Kekkilä Oy:tä. Organisaatiouudistus ei tähtää henkilötyövuosien tai henkilöstökustannusten leikkaamiseen vaan pääpaino on asiakkaiden palvelun parantaminen viemällä päätöksenteko lähemmäs asiakkaita.

Kolme liiketoiminta-aluetta

Uudessa toimintamallissa Pasi Koivisto johtaa Vapo Turvetuotteet (Peat Products) liiketoiminta-aluetta, jonka vastuulla on turvetuotannon suunnittelu- ja kehitystoiminnot sekä vastuu tuotantoalueiden luvituksesta ja tuotannosta poistuvien alueiden jälkikäyttösuunnittelusta.

Energiapuu ja pelletti muodostavat uuden Vapo Puupolttoaineet (Wood Energy) liiketoiminta-alueen, jota johtaa Juhani Ylä-Sahra. Vapo Puupolttoaineet vastaa mm. puusivutuotteiden valtakunnallisesta hankinnasta sekä pellettitehtaiden tuotannosta.

Vapo Lämpö ja sähkö liiketoiminta-alue (Heat and Power) vastaa Vapon kuuden lämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen sekä näiden yhteydessä olevien kaukolämpöverkkojen operoinnista sekä liiketoiminnan optimoinnista ja kehityksestä. Markus Hassisen johtaman liiketoiminta-alueen tuotantolaitokset sijaitsevat Forssassa, Salossa, Lieksassa, Ilomantsissa, Sotkamossa ja Haapavedellä. Lämpö ja sähkö liiketoiminta-alueen johto sekä tuki- ja kehitystoiminnot suunnitellaan keskitettävän Vapon Vantaan toimipisteeseen.

Liiketoiminta-alueiden vetäjät raportoivat vastuualueistaan Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi-Yli-Kyynylle.

Operatiivinen liiketoiminta, päätöksenteko ja myynti lähelle asiakkaita

Vapo Oy:lle muodostetaan liiketoiminnoille yhteinen asiakasvastuullinen kenttäorganisaatio, jota johtaa asiakkuusjohtaja Mikko Osara. Suunnitelman mukaan Suomi jaetaan kuuteen tulosvastuulliseen asiakasalueeseen, jotka hoitavat oman alueensa polttoaineiden ja lämmön myymisen ja toimittamisen asiakkaille. Kuluttaja ja kiinteistökokoluokan liiketoiminnan kehittämiseksi nykyinen pelletti ja ympäristöturvemyynti yhdistetään.

Alueet muodostettaisiin siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin myytävien tuotteiden ja palveluiden luonnollisia tuotanto- ja kuljetusalueita sekä mahdollistavat paikallisen päätöksenteon ja kiinteiden suhteiden luomisen alueellisiin asiakkaisiin, aliurakoitsijoihin, viranomaisiin, päättäjiin, kansalaisjärjestöihin ja muihin yhteistyötahoihin. Neuvottelujen lähtökohtana ovat tulosvastuullisten aluejohtajien alueorganisaatiot, jotka olisivat Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Kaakko, Keski-Suomi, Pohjanmaa. Aluejohtajat raportoivat toiminnastaan Vapo Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Osaralle. Osara raportoi vastuualueistaan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynylle. Asiakkaita palvelevan alueorganisaation vahvistaminen ei vaikuta Vapo Oy:n ulkoiseen raportointiin.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan organisaatiouudistuksella haetaan kasvua ja parempaa asiakaspalvelua viemällä liiketoimintavastuut ja päätöksenteko mahdollisimman pitkälle luonnollisen asiakastarpeen muodostamille alueorganisaatioille. Alueiden organisaatioilla on jatkossa myyntipaletissaan kaikki Vapo Oy:n n tuotteet, mikä poistaa turhia päällekkäisyyksiä ja tehostaa toimintaa. Uudistuksen sisältyy hyvin vahvasti osaamisen kehittäminen läpi organisaation; toimenkuvien muutokset nostavat ilman muuta osaamistarvetta ja antavat henkilöstölle aitoja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia.

Koska kysymyksessä on erittäin merkittävä toimintamallin uudistus, aloittaa Vapo yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa 8.11.2012. Tavoitteena on, että uusi organisaatio olisi toiminnassa 1.1.2013. Tomi Yli-Kyynyn mukaan toimintauudistuksen taustalla eivät ole kustannussäästöjen hakeminen henkilöstöä vähentämällä, vaan kasvun mahdollistaminen resurssien tehokkaalla optimoinnilla ja asiakkaiden palvelua parantamalla.

Neuvottelujen kohteena olevassa organisaatiouudistuksessa nykyisiä työtehtäviä lakkaisi tai muuttuu kymmeniä, mutta samalla syntyisi suurin piirtein sama määrä uusia tehtäviä. Mikäli organisaatiomuutoksessa kaikille nykyisille henkilöille ei järjesty työtä, tai he eivät voi ottaa vastaan uusia työtehtäviä esimerkiksi maantieteellisesti tai joistakin muista syistä, yhtiö tarjoaa näissä tapauksissa erilasia tukipaketteja ja apua työnhaussa yhtiön ulkopuolella. Yli-Kyynyn arvion mukaan on ennenaikaista arvioida, kuinka laajasti näitä eritysjärjestelyjä tarvitaan, koska vasta yt-menettelyn jälkeen voidaan tehdä henkilövalintoja ja nimityksiä. Tavoitteena on, että erityisjärjestelyitä tarvittaisiin vain yksittäistapauksissa ja nämäkin tapaukset neuvotellaan kaikki erikseen.

Lisätietoja:
– Ahti Martikainen, Vapo Oy, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 020 790 5608