Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vapo Oy:n 9.10.2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.5.2016-30.4.2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että päättyneen tilikauden tuloksesta maksetaan osinkoa 4,0 miljoonaa euroa eli 133,33 euroa osakkeelta.

Hallitus

Vapo Oy:n hallitukseen valittiin edelleen KTM Jan Lång, Senior Vice President Tuomas Hyyryläinen, tekniikan tohtori Pirita Mikkanen, johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa, talousjohtaja Minna Smedsten ja toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen

Uusina jäseninä hallitukseen nimitettiin toimitusjohtaja Juhani Järvelä ja toimitusjohtaja Risto Kantola.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Lång ja varapuheenjohtajaksi Markus Tykkyläinen.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon valittiin edelleen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (puheenjohtaja), tekniikan tohtori h.c. Heikki Miilumäki, (varapuheenjohtaja), kansanedustaja Markku Eestilä, kansanedustaja Hanna Halmeenpää, kansanedustaja Reijo Hongisto, kansanedustaja Hannu Hoskonen, professori Eero Kubin, insinööri Esko Kurvinen, maa- ja metsätalousyrittäjä Tommi Lunttila ja talouspäällikkö Tiina Snicker.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM, KHT Ari Eskelisen.

Lisätietoja: Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608