Hyppää sisältöön

Vapo tehostaa Mustajärven pölyhaittojen torjuntaa

Pölyhaittojen minimoimiseksi työmailla otetaan uusina toimenpiteinä välittömästi käyttöön turpeen lastauksen tuulirajoitukset. Pölyhaittoja aiheuttanut lähimpänä Mustajärveä sijaitseva Sompanevan turpeen varastointi- ja lastausalue tullaan sulkemaan ja kuormausalueen viereistä tuotantoaluetta poistetaan tuotannosta. Niiden tilalle rakennetaan noin 10 hehtaarin kosteikko. Ensi kesänä turvetuotantoon otetaan käyttöön entisestään tiukennetut omaehtoiset tuulirajoitukset. Tuotannon kaikki vaiheet käydään uudelleen läpi pölyämisen hillitsemiseksi.

Vapo jatkaa yhteistyötä ranta-asukkaiden ja viranomaisten kanssa pölyseurannan tehostamiseksi ja haittojen torjumiseksi. Valmistunut pölyraportti on toimitettu ympäristöviranomaisille. Viranomaishyväksynnän jälkeen pölyraportti esitellään paikallisille asukkaille ja mökkiläisille vuoden vaihteen jälkeen pidettävässä tilaisuudessa. Pölyhaittoja seurataan myös uusimalla viime kesänä tehty Mustajärven pölyvaikutustutkimus.

Mustajärvi on poikkeuksellinen pohjavesijärvi. Kirkasvetinen järvi sijaitsee Suomenselän vedenjakajalla eikä siihen tule laskuojia turvetuotantoalueelta tai mistään muualta. Järven vedenlaatu on erinomainen. Vapo selvittää myös, onko uusien tulosten valossa tarvetta vastaavanlaisille tehostetuille toimenpiteille Mustajärven kaltaisten vesistöjen läheisyydessä.

Lisätietoja:
aluejohtaja Pasi Rantonen, Vapo Oy, 040 544 8328
– ympäristövastaava Päivi Rikalainen, Vapo Oy, 040 740 1178