Hyppää sisältöön

Vapo tehostaa vesiensuojelua Etelä-Suomessa

Vapo tehostaa vesiensuojelua turvetuotantoalueillaan Etelä-Suomessa. Rakenteellisia uudistuksia on tehty tänä keväänä Hartolassa, Karviassa, Köyliössä, Lappeenrannassa ja Luumäellä. Parkanossa on käynnissä rakenteiden suunnittelu. ”Etelä-Suomen alueella meillä on parhaan vesienkäsittelyn piirissä jo 85 prosenttia tuotantoalasta”, sanoo Vapon aluejohtaja Jan-Juhani Laitinen. ”Lähdemme siitä, että vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki tuotantoalueemme seudulla on rakennettu parhaan vesienkäsittelyn piiriin.” 

Pintavalutuskentän rakentaminen on loppusuoralla Hartolassa. Jaakkolansuolla on rakenteilla pumppaamo ja kasvillisuuskenttä. Myös Matkussuolla Köyliössä pumppaamo ja kosteikko ovat jo valmiit. ”Kasvillisuuskosteikko hidastaa veden valumista ja sitoo kasvillisuuteen ravinteita.  Pengerretty alue tasataan ja sille istutetaan ruokohelpeä tai jossain tapauksessa pajua”, kertoo vastikään ympäristövastaavaksi Vapon Eteläiselle alueelle nimitetty Tiina Majalahti.

Niininevalle Parkanoon suunnitellaan kosteikkoa ja Karvian Mustakeitaalle on rakenteilla kemiallinen puhdistamo. Konnunsuolle ja Huuhansuolle Lappeenrannassa rakennetaan pumppaamot ja kasvillisuuskentät. Luumäen Juvainsaarensuolla on rakenteilla pumppaamo ja suunnitteilla kemiallinen puhdistamo.

Lisäksi useisiin kohteisiin, kuten Kouvolan Haukkasuolle, on esitetty tarkastushakemuksessa vesienkäsittelyn tehostamista. Esimerkiksi Ikaalisten Saarikeitaan vesienkäsittelyn tehostamistoimet ovat selvityksen kohteena.

Valtakunnallinen vesienkäsittelyn tehostusohjelma

Vapo on aiemmin ilmoittanut että se rakentaa kaikki tuotantosuot tehostetun vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2011 lopulla Vapolla oli tuotannossa yhteensä noin 47 000 hehtaaria, josta perustason vesienkäsittelyn piirissä oli 11 000 hehtaaria. Vuoden 2012 aikana tämä pinta-ala pienenee noin 3 000 hehtaarilla. Ne tuotanto-alueet, joille ei voida rakentaa tehostettua vesienkäsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä, suljetaan pois tuotannosta. 

Kaikkiaan Vapolla on tuotantoa runsaalla 400 suolla. Tällä hetkellä vesienkäsittelyn tason nostaminen on käynnissä noin 50 suolla. Lisäksi olemassa olevia rakenteita parannellaan noin 30 suolla. Näiden toimenpiteiden kohteena on yhteensä yli 4 000 hehtaaria ja lisäksi vesienkäsittelyä parantavien toimenpiteiden lupapäätöksiä odotetaan 30 kohteen eli noin 1 800 hehtaarin osalta.

Lisätietoa Vapon turvetuotannosta löytyy osoitteesta:
https://www.neova-group.com/turvetuotantoavastuullisesti

Lisätietoja:

Aluejohtaja Jan-Juhani Laitinen, Vapo Oy, puh. 020 790 6470, jan-juhani.laitinen@vapo.fi
Ympäristövastaava Tiina Majalahti, Vapo Oy, puh. 0400 349 172, tiina.majalahti@vapo.fi