Hyppää sisältöön

Vapo tehostaa vesiensuojelua Itä-Suomessa

”Itä-Suomen alueella meillä on parhaan vesienkäsittelyn piirissä lähes 70 prosenttia tuotantoalasta”, sanoo Vapon aluejohtaja Lauri Korkeala. ”Lähdemme siitä, että vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki tuotantoalueemme seudulla on rakennettu parhaan vesienkäsittelyn piiriin.”

Pintavalutuskenttä Juvan Jylhäsuolla on juuri valmistunut. ELY-keskuksen tarkastaja kävi Jylhäsuolla kesäkuun alussa, ja heti tarkastuksen jälkeen pintavalutuskenttä voitiin ottaa virallisesti käyttöön. Kemiallisten puhdistamojen muuttaminen ympärivuotiseksi on jo tehty Mikkelin Viransuolla ja samanlainen muutostyö on meneillään Mikkelin Ropolansuolla.

Kiuruvedellä Härkäsuon kasvillisuuskosteikko on jo valmis. Myös Kaikonsuon kosteikkojen rakentaminen on valmistunut kesäkuun alkupuolella. Kasvillisuuskosteikot rakennetaan johtamaan kuivatusvedet hallitusti. Pengerretty alue tasataan ja sille istutetaan ruokohelpeä tai jossain tapauksessa pajua. Kasvillisuuskosteikko voi olla myös valmis luonnostaan muodostunut kosteikko, jossa on usein sekalaista luonnonkasvillisuutta. Pintavalutuskentällä on aina runsaasti erilaista luonnonkasvillisuutta.

Rautavaaran Heikinsuolla on pintavalutuskentän rakennustyö meneillään ja loppuvaiheessa. Tohmajärven ja Rääkkylän alueen Tuohtaansuon pintavalutuskentät ja kasvillisuuskosteikon rakentaminen ovat jo valmiina.

Hankasalmella on Tervasuon kosteikko pumppaamon muutostöitä lukuun ottamatta valmis.

Valtakunnallinen vesienkäsittelyn tehostusohjelma 

Vapo on aiemmin ilmoittanut että se rakentaa kaikki tuotantosuot tehostetun vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2011 lopulla Vapolla oli tuotannossa yhteensä noin 47 000 hehtaaria, josta perustason vesienkäsittelyn piirissä oli 11 000 hehtaaria. Vuoden 2012 aikana tämä pinta-ala pienenee noin 3 000 hehtaarilla. Ne tuotanto-alueet, joille ei voida rakentaa tehostettua vesienkäsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä, suljetaan pois tuotannosta. 

Kaikkiaan Vapolla on tuotantoa runsaalla 400 suolla. Tällä hetkellä vesienkäsittelyn tason nostaminen on käynnissä noin 50 suolla. Lisäksi olemassa olevia rakenteita parannellaan noin 30 suolla. Näiden toimenpiteiden kohteena on yhteensä yli 4 000 hehtaaria ja lisäksi vesienkäsittelyä parantavien toimenpiteiden lupapäätöksiä odotetaan 30 kohteen eli noin 1800 hehtaarin osalta.

Lisätietoa Vapon turvetuotannosta löytyy osoitteesta: https://www.neova-group.com/turvetuotantoavastuullisesti

Lisätietoja: Aluejohtaja Lauri Korkeala, Vapo Oy, puh. 020 790 6490, lauri.korkeala@vapo.fi