Hyppää sisältöön

Vapo tehostaa vesiensuojelua Länsi-Suomessa

Vapo tehostaa vesiensuojelua turvetuotantoalueillaan Länsi-Suomessa. Vesiensuojeluhankkeita on meneillään Jyväskylässä, Karstulassa, Keuruulla, Kinnulassa, Kivijärvellä, Kurikassa, Saarijärvellä, Seinäjoella, Soinissa, Virroilla ja Ähtärissä. ”Länsi-Suomen alueella meillä on parhaan vesienkäsittelyn piirissä jo 80 prosenttia tuotantoalasta”, sanoo Vapon aluejohtaja Päivi Peronius. ”Lähdemme siitä, että vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki tuotantoalueemme seudulla on rakennettu parhaan vesienkäsittelyn piiriin.”  

Vesienkäsittelyrakenteiden investointihankkeet aloitettiin jo viime vuonna Jyväskylässä Palosuolla pintavalutuskenttien laajentamisella. Myös Ähtärin Majasuolla pintavalutuskenttiä parannettiin. Soiniin rakennettiin pintavalutuskenttiä Ulpassuolle, Juuvinsuolle ja Matosuolle. 

Kuluvan vuoden aikana pintavalutuskenttiä on jo parannettu ja rakennettu Kinnulan Vehkanevalla sekä Ähtärissä Riihi-Peuranevalla. Ähtärin Mustasuolle on rakennettu kasvillisuuskosteikko. Tänä kesänä rakennetaan vielä kosteikot Keuruun Kalmunevalle ja Lehtosuolle sekä Kivijärven Isonevalle. Kurikan Takanevalla ja Amerikannevalla Seinäjoella kosteikot toimivat jo. 

Kosteikko ja kasvillisuuskenttä hidastavat veden valumista ja sitovat kasvillisuuteen ravinteita ja kiintoaineita. Pengerretty alue tasataan ja sille istutetaan ruokohelpeä tai jossain tapauksessa pajua. Kosteikko voi olla myös valmis luonnostaan muodostunut alue, jossa on usein sekalaista luonnonkasvillisuutta. Pintavalutuskentällä on aina runsaasti erilaista luonnonkasvillisuutta ja paksumpi pintaturvekerros. 

Myös muun muassa Saarijärvellä Mahasuolla sekä Karstulassa Martinsuolla, Sammakkonevalla, Suoniemensuolla ja Suurensuonnevalla aloitetaan vesiensuojelun parannushankkeet tänä vuonna. Kaksivuotiset parannushankkeet on aloitettu Saarijärvellä Ahvenlamminsuolla, Raatteikonsuolla, Saarekenevalla, Pajumäensuolla ja Pirtti-Peurusuolla sekä Soinissa Mölynsuolla, Heposoilla ja Kuninkaansuolla. 

Karstulan Kaijansuon nykyisin toimivien pintavalutuskenttien lisäksi loppu suon tuotantoalueesta kohennetaan ensi vuonna ja Sarvanneva Virroilla näillä näkymin parin vuoden kuluttua. 

Valtakunnallinen vesienkäsittelyn tehostusohjelma

Vapo on aiemmin ilmoittanut, että se rakentaa kaikki tuotantosuot tehostetun vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2011 lopulla Vapolla oli tuotannossa yhteensä noin 47 000 hehtaaria, josta perustason vesienkäsittelyn piirissä oli 11 000 hehtaaria. Vuoden 2012 aikana tämä pinta-ala pienenee noin 3 000 hehtaarilla. Ne tuotanto-alueet, joille ei voida rakentaa tehostettua vesienkäsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä, suljetaan pois tuotannosta. 

Kaikkiaan Vapolla on tuotantoa runsaalla 400 suolla. Tällä hetkellä vesienkäsittelyn tason nostaminen on käynnissä noin 50 suolla. Lisäksi olemassa olevia rakenteita parannellaan noin 30 suolla. Näiden toimenpiteiden kohteena on yhteensä yli 4 000 hehtaaria turvetuotantopinta-alaa ja lisäksi vesienkäsittelyä parantavien toimenpiteiden lupapäätöksiä odotetaan 30 kohteen eli noin 1 800 hehtaarin osalta. 

Lisätietoa Vapon turvetuotannosta löytyy osoitteesta: https://www.neova-group.com/turvetuotantoavastuullisesti

 Lisätietoja:

Aluejohtaja Päivi Peronius, Vapo Oy, Läntinen alue, puh. 020 790 5035
Ympäristövastaava Seppo Järvinen, Vapo Oy, Läntinen alue, puh. 020 790 5820