Hyppää sisältöön

Vapo vauhdittaa kasvua panostamalla uusiutuvaan energiaan ja infrastruktuuripalveluihin

Vapo uudisti strategiansa keväällä 2018. Tuolloin tavoitteeksi asetettiin laajeneminen kansainvälisillä kasvualustamarkkinoilla, uusien tuotteiden kehittäminen turpeesta sekä panostaminen uusiutuviin polttoaineisiin, digitalisaatioon ja palveluihin energialiiketoiminnassa. Panostamalla kestävää kehitystä tukeviin liiketoimiin pienennetään määrätietoisesti yhtiön riippuvuutta energiaturpeesta. Tällä hetkellä energiaturpeen ja turpeella tuotetun energian osuus yhtiön liikevaihdosta on noin neljännes.

Strategian toteuttaminen on edennyt hyvin. Syksyllä 2018 Vapo ilmoitti järjestelystä, jolla kasvualustoja valmistavat suomalainen Kekkilä Oy ja hollantilainen BVB Substrates B.V. yhdistivät voimansa Euroopan johtavaksi toimijaksi ammattiviljelytuotteissa. Kekkilä-BVB:n liikevaihto on vuositasolla noin 240 miljoonaa euroa ja sen tuotteita viedään yli 100 maahan. Tällä hetkellä Vapo rakentaa ensimmäistä aktiivihiiltä valmistavaa laitosta Ilomantsiin. Vapon tavoitteena on laajentaa rooliansa korkean jalostusasteen tuotteiden markkinoilla, johon kuuluvat muun muassa aktiivihiili sekä muut turpeesta valmistettavat uudet korkean jalostusasteen tuotteet, kuten erilaiset kuidut, vahat, hartsit, sokerit ja humushapot.

Energialiiketoimintaan kasvua erikoistumisella uusiutuvaan energiaan ja edistyneihin ratkaisuihin

Vapo uudelleenorganisoi nyt energialiiketoimintansa vauhdittamaan uusiutuvan energian, sekä kuntien ja teollisuuden infrastruktuuriratkaisujen liiketoiminnan kasvua. Vapo yhdistää kaikki ensisijaisesti teollisuuden ja kuntien infrastruktuuriliiketoimintaan keskitetyt resurssit ja henkilöstön yhdeksi kokonaisuudeksi samaan yhtiön. Uusi yhtiö ottaa vastuun lämmöntuotannon sekä kaukolämmön liiketoiminnasta ja asiakastoiminnoista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Yhtiön liikevaihto on käynnistymisvaiheessa noin 100 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 125 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtajaksi on 1.11.2019 alkaen nimitetty Markus Hassinen, joka on tähän saakka vastannut Vapon Energy-divisioonasta. Hassinen jatkaa Vapo Oy:n johtoryhmässä ja raportoi vastuualueistaan Vapo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Tempakalle.

Panostukset biopolttoaineisiin, maaomistuksiin ja tuulivoiman liiketoiminnan kartoittamiseen

Vapon biopolttoaineisiin ja energiaturpeeseen liittyvässä liiketoiminnassa tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta uusiutuvissa polttoaineissa kuten, hakkeessa, pelletissä sekä sivutuotteiden ja kierrätyspuun välittämisessä. Osana panostuksia uusiutuvaan energiantuotantoon Vapo on kartoittanut mahdollisuuksia tuulivoiman hyödyntämiseen. Tämä linkittyy Vapon 80 000 hehtaarin maaomistukseen. Ensi vaiheessa yhtiö valitsee kohteita tuulipuistojen suunnitteluun ja luvitukseen tuotannosta poistuville alueille. Yhtiö ei sulje pois tuulipuistojen rakentamista itse. Uusiutuvan energian ja polttoaineiden myynnistä koostuvan liiketoiminnan vetäjäksi on 1.11.2019 alkaen nimitetty johtaja Pasi Koivisto. Koivisto jatkaa edelleen myös konsernin kiinteistöistä vastaavana johtajana. Uusien vastuiden myötä hän nousee Vapon johtoryhmään ja raportoi vastuistaan Vapo-konsernin toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan tavoitteena on edistää kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa sekä samalla parantaa kannattavuutta. ”Uskon, että kymmenen vuoden kuluttua roolimme on keskittynyt yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämisen ratkaisuihin ja energiaturpeen käytön hallitun vähenemisen ja uusien liiketoimintojen kasvun seurauksena energiaturpeen osuus yhtiön liikevaihdosta on enää yksittäisiä prosentteja”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja: Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 0400 726 727