Hyppää sisältöön

Vapo vie aktiivisesti Pursialan puhdistushanketta eteenpäin

Julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että Vapo Oy viivyttelee tietoisesti Mikkelin Pursialan kaupunginosan maanpuhdistusta. Vapo Oy on vienyt puhdistushanketta aktiivisesti eteenpäin yhdessä Etelä-Savon Ely-keskuksen ja Itä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa.

Juuri hankkeen haasteellisuudesta johtuen kunnostuksen suunnittelu on vaatinut erityistä huolellisuutta, niin pohjavesiasian kuin kloorifenolien lähteen sijaintipaikan takia. Vapo haluaa olla äärimmäisen varovainen ja täysin varma valittavasta menetelmästä sekä välttää kaikki riskit, jotka voivat aiheutua hätiköimisestä tai hosumisesta. Tämä on tärkeää etenkin Pursialan tapauksessa, koska kyseessä on pohjavesialue.

Erityisesti Pursialassa, kuten artikkelissakin todetaan, Mikkelin Vesilaitoksen mukaan akuuttia ongelmaa ei ole.  Tämä on antanut mahdollisuuden kartoittaa parhaita ja ympäristölle vähiten häiriötä aiheuttavia menetelmiä.  Kaikki puhdistustavat vaativat ennen toteutuksen aloitusta ympäristöluvan.  

Julkisuudessa esitetyistä tiedoista poiketen sekä valittavan kunnostusmenetelmän että riskienhallintatoimien suunnittelu on aloitettu jo vuosia sitten ja hanketta on viety kuluneen talven aikana eteenpäin AVI:n ja ELY:n kanssa hyvässä yhteistyössä.

Keväällä 2012 Vapo esitteli viranomaisille sekä alueen sidosryhmille eri vaihtoehtoja, kuinka alueen kunnostaminen voitaisiin toteuttaa. Sen jälkeen ELY, AVI  ja Vapo ovat jatkaneet puhdistusvaihtoehtojen selvittämistä.

Puhdistaminen vaatii AVI:lta luvan ja tästä syystä viranomaistapaamisissa on kartoitettu ne selvitykset, joita AVI edellyttää, ennen kuin lupaa toimenpiteille voidaan hakea ja joiden perusteella lupa voitaisiin myöntää. Nämä ennakkoselvitykset on tehty juuri siksi, että itse lupaprosessi sujuisi mahdollisimman nopeasti ja alueen kunnostaminen voitaisiin aloittaa. 

Lisätietoja:

Ahti Martikainen, viestintäjohtaja Vapo Oy, puh 020 790 5608
Mia Suominen, ympäristöjohtaja Vapo Oy, puh. 020 790 5653