Hyppää sisältöön

Vapolle kunniakirja metsien suojelusta

Vapo on saanut Metso-kunniakirjan, jonka ovat allekirjoittaneet Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka sekä Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Metsien suojelusta myönnetyn kunniakirjan taustalla ovat syksyn 2012 maakaupat, joilla Vapo myi suoalueita mm. Hyvinkäältä (Kurkisuo) ja Outokummusta (Viurusuo) suojelukäyttöön. Näillä soilla on puustoisia vyöhykkeitä, jotka on nyt sisällytetty Metso-toimintaohjelmaan.

”METSO on metsien monimuotoisuutta turvaava toimintaohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. Ohjelmassa lisätään metsäisten suojelualueiden määrää ja tehdään luonnonhoitotöitä talousmetsissä, suojelualueilla ja niiden lähituntumassa. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää.

METSO on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Ohjelman toteuttajia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt.”

Lisää tietoa METSO-ohjelmasta