Hyppää sisältöön

Vapon ensimmäinen aktiivihiilitehdas Ilomantsiin

Vapon Carbonsin Ilomantsiin rakennettavan laitoksen ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on noin 5 000 tonnia vuodessa. Laitos on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista laajentaa tulevina vuosina. Ilomantsiin rakennettavan laitoksen lisäksi Vapo on varautunut strategiassaan useiden aktiivihiiltä valmistavien laitosten rakentamiseen seuraavien 5-10 vuoden aikana.

Vapon Carbons-liiketoiminnasta vastaavan johtajan Jaakko Myllymäen mukaan yhtiö on hakenut ja saanut ympäristöluvat myös Haapavedelle ja Seinäjoelle. Ilomantsin valintaa sijaintipaikaksi puolsivat riittävän suuret ja hyvin aktiivihiilen valmistukseen soveltuvat raaka-ainevarat lähellä tuotantolaitosta, ratayhteys ja kunnan tuki soveltuvan henkilökunnan saamisesta laitokselle. Myllymäen mukaan yhtiö pitää mahdollisena, että se hakee aktiivihiililaitoksille rakennuslupia myös Haapavedelle ja Seinäjoelle. ”Ilomantsiin rakennettavan laitoksen laitetoimittajien ja aliurakoitsijoiden kilpailutus on käynnistetty. Tavoitteenamme on käyttää laitoksen rakentamis- ja tuotantovaiheessa mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita”, Myllymäki sanoo.

Myllymäen mukaan tehtaan rakentamispäätöstä puolsivat aktiivihiilimarkkinoiden suotuisa kehitys ja erityisesti se, että yhtiö on päässyt kahden viime vuoden aikana tehdyissä koeajoissa laatuun, mikä on vakuuttanut potentiaaliset asiakkaat. ”Vapo Carbonsin päämarkkina-alue ensimmäisessä vaiheessa on Eurooppa, jossa tarve ilman, veden sekä teollisten päästöjen puhdistamiseen soveltuville ratkaisuille on voimakkaassa kasvussa”, Myllymäki sanoo.

Korkealaatuisella aktiivihiilellä hyvä kysyntä

”Olemme olleet viime vuosien aikana tiiviissä yhteydessä alan tärkeimpien eurooppalaisten toimijoiden kanssa, kun olemme kehittäneet tuotettamme ja kartoittaneet jakelukanavia. Tällä hetkellä valtaosa Euroopassa käytettävästä aktiivihiilestä tulee Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta, mistä johtuen eurooppalaiselle, korkealaatuisen aktiivihiilen toimittajalle on markkinoilla selkeä tilaus. Kaupalliset neuvottelut ensimmäisen laitoksen tuotantokapasiteetin myynnistä ovat jo pitkällä”, Myllymäki sanoo. Myllymäen mukaan sopimusten solmimisessa ongelmana ei ole ollut se, että olemme uusi toimija, vaan ensimmäisen laitoksen rajallinen tuotantokapasiteetti.

Vapo Oy:n toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan investointi aivan uudelle toimialalle ja siirtyminen suoraan kansainvälisesti kilpailluille markkinoille on huomattavasti euromääräänsä merkittävämpi virstanpylväs. ”Olemme tutkineet huolella markkinoita sekä kehittäneet ja testanneet tuotantoteknologioita omilla raaka-aineillamme. Olemme valmistautuneet hyvin ja minulla on vakaa luottamus siihen, että tämä tehdas ei jää lajissaan viimeiseksi. Nyt rakennettava laitos pystyy tuottamaan vain kolmasosan siitä määrästä, minkä Euroopan korkealaatuisen aktiivihiilen markkina kasvaa vuosittain”, Tempakka sanoo.

”Lokakuussa julkistettu yritysjärjestely hollantilaisen BVB Substratesin kanssa on meille suuri hanke tutulla toimialalla, mutta tämä investointi aloittaa uuden aikakauden Vapon historiassa”, Tempakka sanoo. ”Jos suunnitelmamme toteutuvat kokonaisuudessaan, uskon että pystymme kymmenessä vuodessa luomaan aktiivihiilestä ja muista vielä julkistamattomista turpeesta jalostettavista uusista tuotteista nykyisten divisiooniemme kokoluokkaa olevaa liiketoimintaa”, Tempakka sanoo.

Tempakan mukaan investointi pystytään rahoittamaan yhtiön kassavirralla, mutta jatkoinvestointien aikataulutus riippuu markkinoiden ohella konsernin lähivuosien kannattavuus- ja kassavirtatilanteesta.

Vapo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jan Långin mukaan nyt toteutettava strateginen investointi kuvaa hyvin yhtiön sitoutumista uuteen vastuulliseen kasvustrategiaan, jossa uusien innovaatioiden kaupallistamisella on merkittävä rooli. ”Aktiivihiilellä parannetaan globaalisti elinympäristöjemme puhtautta ja viihtyisyyttä”, Lång sanoo. 

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, Vapo Oy, puh. 0400 726 727
  • Liiketoimintajohtaja Jaakko Myllymäki, Vapo Carbons, puh. 040 750 7207
  • Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy puh. 040 680 4723

Tiedotustilaisuuden materiaali

Lisätietoa aktiivihiilihankkeesta: https://www.vapocarbons.com/

Linkki kuvapankkiin: https://vapo.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/14266445/973177/fi