Hyppää sisältöön

Vapon ympäristöpalkinto konsernin EQS-vesiasiantuntijoille

Vapo on myöntänyt vuoden 2012 ympäristöpalkinnon konsernin EQS-vesiasiantuntijoille, Jaakko Soikkelille, Teija Hakalahti-Sirénille ja Anneli Wichmannille turvetuotannon vesiensuojelun ja ympäristövastuullisuuden edistämisestä. Palkinnon ojensi toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny tänään perjantaina 15.3. Jyväskylässä.

Palkinnon perusteista toimitusjohtaja Yli-Kyyny toteaa:

”Vapon ympäristövastuu konkretisoituu tekojen kautta, joilla saavutetaan vastuullisen toimijan status. EQS- tiimin vesienkäsittelyn asiantuntijat tekevät ammattitaitoista taustatyötä yhteisen ympäristövastuullisuutemme hyväksi. Työ on haasteellista, mutta luo vankkaa pohjaa ympäristöteoille. He vastaavat mm. tutkimus- ja kehityshankkeista vesiensuojelumenetelmien kehittämiseen ja veden laadun seurantaan ja mittaamiseen liittyen (Sulka, SuHE, TASO, TUMO, Biotar, Humusvesi).

Erityisenä esimerkkinä mainittakoon viime vuonna laadittu uusi esite ”Turvetuotanto ja vesistövaikutukset”, joka kokoaa yhteen keskeisimmät turvetuotannon vesiensuojelun teemat, valottaa käytännönläheisesti turvetuotannon valumavesien kiintoaine- ja humuskuormitusta ja kertoo Suomen järvien luontaisesta vedenlaadusta.”