Hyppää sisältöön

Ympäristöturpeiden käyttö säästää ympäristöä

Ympäristöturpeiden käyttö säästää ympäristöä

 

Suomessa tuotetusta turpeesta noin 10 prosenttia käytetään ympäristöturpeina eli kuivike-, kasvu-, imeytys-, komposti-, suodatin- ja tiivisturpeena.

Ruralia-instituutin vasta valmistunut raportti ympäristöturpeiden käytöstä, hyödyntämismahdollisuuksista ja käytön kehittämistarpeista osoittaa, että pelkästään kuiviketurpeiden nykyinen käyttö maataloudessa sitoo ravinteita enemmän kuin koko Suomen turvetuotanto aiheuttaa typpi- ja fosforipäästöjä.

Raportin mukaan pelkästään nautaeläinten kuivikkeina vuodessa käytetyn turpeen potentiaalinen ravinteidensitomiskyky on suurempi kuin koko turvetuotannon aiheuttamat typen ja fosforin huuhtoutumat. Arviolaskelman perusteella nautaeläinten kuiviketurpeeseen sitoutuu fosforia 70 000 kiloa, kun koko turvetuotannon aiheuttamat huuhtoutumat ovat 20 000 kiloa. Vastaavasti nautaeläinten kuiviketurpeeseen sitoutuu typpeä 1 100 000 kiloa vuodessa, kun koko turvetuotannon aiheuttamat huuhtoutumat ovat 560 000 kiloa vuodessa.

Lehmien ja hevosten kuivike

Nautaeläinten lisäksi turvetta käytetään kuivikkeena hevostalleissa, sikaloissa ja kanaloissa, joten todellisuudessa kuiviketurpeen ympäristön kannalta hyödylliset vaikutukset suhteessa turvetuotantoon voivat olal vielä suuremmat. Selvityksessä tehdyn arviolaskelman perusteella turvetta käytetään Suomessa kuivikkeena 773 000–1 681 000 kuutiometriä. Määrät jakautuvat seuraavasti:

  • Lihanauta: 263 000–400 000 m3
  • Lypsylehmä: 74 000–296 000 m3
  • Hevonen: 304 000–790 000 m3
  • Lihasika: 32 000 m3
  • Siipikarja: 100 000 m3

Monta käyttömahdollisuutta ympäristönsuojelussa

Raportissa arvioidaan kokonaisuudessaan ympäristöturpeiden käytön mahdollisuudet ympäristönsuojelussa suuriksi. Määrällisesti suurimmat edut voidaan saavuttaa maataloudessa, missä kuiviketurpeen avulla voidaan vähentää ravinnevalumia vesistöihin, vähentää vesistöjen saastumisriskiä lannan hygienisoitumisen myötä sekä vähentää ammoniakki-, metaani- ja hajupäästöjä.

Ympäristöturpeilla on kuitenkin monia muitakin ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä käyttökohteita. Turve soveltuu hyvin kompostoinnin tukiaineeksi. Se soveltuu käytettäväksi myös jätevesien suodatukseen, kaatopaikkojen eristerakenteisiin ja öljyvahinkojen torjuntaan. Viherrakentamisessa ja maisemoinnissa ympäristöturpeiden käytöllä voidaan vähentää pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskiä ja torjua eroosiota.

Raportti ympäristöturpeista ja niiden käytöstä on tehty Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Vapo Oy:n toimeksiannosta. Tekijä on MMT Sari Iivonen.

Raportti on julkaistu verkkojulkaisuna pdf-muodossa, ja se on luettavissa sekä Ruralia-instituutin että Vapon www-sivuilta. Samoista paikoista löytyy myös raportista tehty diaesitys.