Hyppää sisältöön

Leivonmäen kansallispuiston läheisyyteen iso yli 70 hehtaarin kosteikko entiselle turvetuotantoalueelle

Neova Oy ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat sopineet yhteistyöstä, jossa toteutetaan Joutsan Leivonmäellä Haapasuon käytöstä poistuvan turvetuotantoalueen pohjoisosaan luonnon monimuotoisuutta lisäävä ja valtakunnallisestikin iso kosteikkoalue.

Kosteikkoalueen ja linnuille muodostettavien pesimäsaarekkeiden suunnitelman on laatinut Keski-Suomen ELY-keskus osana Freshabit LIFE -hanketta. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 107 hehtaaria ja se sisältää noin 73 hehtaarin kosteikon.

Työt alkavat jo keväällä 2022 siten, että Keski-Suomen ELY-keskus toteuttaa lintujen pesimäsaarekkeiden rakentamisen kaivinkonetyönä. Neova rakentaa vuoden 2022 aikana alueen pohjoisosaan lähtevän veden padon ja toteuttaa vesien purku-uomaan liittyvät järjestelyt. Kosteikkoalueen ja sen lähiympäristön kehittäminen jatkuu vuoden 2022 jälkeen. Tavoitteena on luoda alueelle monimuotoinen kosteikko ja tukea linnuston kehitystä alueella. Alueen annetaan rakentamistöiden jälkeen lähtökohtaisesti kehittyä luontaisesti.

Kosteikon lopulliseen vesittämiseen päästään viimeistään sen jälkeen, kun Haapasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan jälkihoitosuunnitelmasta saadaan lainvoimainen luparatkaisu ja sen lupaehdoissa mainitut edellytykset täyttyvät.

Turvetuotannon ympäristöluvan haltijana Neova vastaa normaaliin tapaan alueen jälkihoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Nyt kehitettävä kosteikko on alueen seuraavaa maankäyttöä, josta päättää maanomistaja. Suunniteltu kosteikkoalue on kokonaisuudessaan Neovan omistuksessa.

Petri Järvinen, Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja toteaa, että Haapasuon kosteikkohanke on Neova-konsernin uudistetun vastuullisuusstrategian ja biodiversiteettiohjelman mukainen hanke. ”Biodiversiteettiohjelmamme  tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021-2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille yhtiönä tärkeää ja Haapasuon kosteikkohanke on hieno osa tätä tavoitetta ja päämäärää”, Järvinen jatkaa.

Kari Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtaja sanoo, että lintuvesikunnostusten ohella kosteikkorakentamisella pyritään elvyttämään voimakkaasti taantuneita vesilintukantoja. ELY-keskuksen rooli on rakentaa kosteikkoalueelle parikymmentä pientä saareketta, jotta vesi- ja rantalinnut saavat enemmän laadukkaita pesäpaikkoja. Kosteikot ovat toimineet monin paikoin ilmiömäisen hyvin linnuston pesimäpaikkoina. Kun Haapasuon kosteikko on toteutuessaan vieläpä näin laaja, odotukset ovat korkealla. Luontomatkailuun liittyvä merkitys tullee olemaan huomattava, koska alue sijaitsee aivan Leivonmäen kansallispuiston kupeessa ja siellä on helppo käydä havainnoimassa. Asiassa edetään kuitenkin askel kerrallaan: nyt toteutetaan kuivatyönä tarpeellisia rakenteita ja lintuja miellyttäväksi kosteikoksi alue muuttuu vasta, kun luparatkaisujen puolesta sitä päästään vesittämään.

Turvetuotanto Haapasuolla on aloitettu 1970-luvulla ja tuotantoalue on ollut laajimmillaan noin 300 hehtaaria. Aikaisempina vuosina entisten turvetuotantoalueiden yleisin seuraavan maankäytön muoto on ollut metsätalous ja maatalous. Viime vuosina myös erilaiset kosteikot ovat kasvattaneet osuuttaan.

Lisätietoja:

  • Tomi Hakkari, biologi, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 024 731, tomi.hakkari@ely-keskus.fi