Hyppää sisältöön

Neova-konserni on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Neova-konserni on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -sitoumuskirjeen.

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact  on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite. Aloite edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta noudattaen kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals).

Allekirjoittamalla YK:n Global Compact -sitoumuskirjeen Neova Oy ja sen tytäryritykset ovat sitoutuneet vastuullisuuden periaatteisiin sekä ihmisoikeuksien noudattamiseen, työolojen ja ympäristönsuojelun parantamiseen sekä korruption torjumiseen kaikissa maissa, joissa ne toimivat.

– Vastuullinen yrityskulttuurimme ja liiketoimintamme tukee jo useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja konkreettinen sitoutuminen Global Compactiin on vastuullisuustyömme luonnollinen jatkumo. On kunnia liittyä tähän aloitteeseen ja tehdä yhteistyötä YK:n ja tämän yhteisön rinnalla matkalla kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa, toteaa Neova Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka.

Sitoumuksen allekirjoittaminen  tarkoittaa, että Neova-konserni ottaa sitoumuksen periaatteet osaksi strategiaansa, kulttuuriaan ja päivittäistä toimintaansa, ja osallistuu yhteistyöprojekteihin, jotka edistävät Yhdistyneiden kansakuntien laajempia kestävän kehityksen kehitystavoitteita. Neova-konserni sitoutuu myös raportoimaan edistyksestään vuoden sisään sitoumukseen liittymisestä, ja vuosittain sen jälkeen, noudattaen YK:n Global Compact -raportointimenettelyä.

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, johon on osallistunut tähän mennessä yli 15 000 yritystä ja 4 000 muuta organisaatiota yli 160 maasta. Suomessa sitoumuksen on allekirjoittanut lähes 180 yritystä.

https://www.globalcompact.fi/

Lisätietoa:
Vesa Tempakka, CEO, Neova, puh. 0400 726 727