Hyppää sisältöön

Neova-konsernin muutosneuvottelut päätökseen

Neova ilmoitti 15.8.2023, että se käynnistää kannattavuuden parantamiseen ja Kekkilä-BVB:n toimintamallin uudistamiseen tähtäävät muutosneuvottelut ja vastaavat prosessit kahdeksassa yhtiön toimintamaassa eli Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa, Virossa, Saksassa, Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa. Lisäksi muutosneuvottelujen kohteena oli osa Neova Oy:n Group Services ja Supply Chain Management -organisaatioita.

Muutosneuvottelujen taustalla on Neova Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Kekkilä-BVB Oy:n heikentynyt kilpailukyky, mikä on johtunut pääasiassa kysynnän laskusta kansainvälisillä kasvualustamarkkinoilla. Kysynnän laskun taustalla on lähinnä asiakkaiden maksukykyä alentaneet tekijät eli kohonnut korkotaso, inflaatio ja kohonneet logistiikkakustannukset.

Muutosneuvottelujen ja vastaavien paikallisten prosessien kohteena oli yhteensä noin 720 henkilöä konsernin yhteensä noin 1 000 työntekijästä. Alustavasti arvioitiin, että suunnitellut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi voisivat johtaa noin sadan tehtävän vähenemiseen eri maissa. Lopullinen vähenevien tehtävien määrä on 85, joista 46 on vakituisia työtehtäviä ja 39 tehtävän väheneminen koostuu vapaaehtoisista irtisanoutumisista, määräaikaisten työsopimusten päättymisistä ja vastaavista toimista. Lisäksi noin 70 henkilön työtehtäviin tulee merkittäviä muutoksia. 

Suomessa Neova-konsernilla on 380 työntekijää, joista muutosneuvottelujen kohteena oli 210 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että enimmillään tehostamistoimet ja organisaatiomuutokset voivat johtaa 30 työtehtävän vähenemiseen. Lopullinen vähenevien tehtävien määrä on 21, joista 15 on vakituista työtehtävää. Suomen lisäksi henkilökunnan määrä vähenee Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintaansa vuosien 2023–2024 aikana noin 30 miljoonalla eurolla, josta noin 10 miljoonaa toteutetaan henkilökustannusten pienentämisellä.

Muutosneuvottelujen ja vastaavien prosessien aikana käsiteltiin toiminnan tehostamiseen tähtäävä Kekkilä-BVB:n toimintamallin ja organisaation uudistaminen. Uusi organisaatio ja toimintamalli astuvat voimaan 1.1.2024. Uudessa toimintamallissa Kekkilä-BVB:n liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Keski-Euroopan liiketoiminnasta vastaava Central Europe, Pohjoismaiden ja Baltian markkinoista vastaava Nordics, muusta maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta vastaava Global sekä kasvuturpeen tukkumyynnistä ja kuivikkeiden myynnistä vastaavaan Materialsiin. Uudessa organisaatiossa Central Europe, Nordics ja Global vastaavat oman alueensa kaikista asiakkaista eli ammattiviljelijöistä, jälleenmyyjistä ja viherrakentaja-asiakkaista. Materialsin toiminta jatkuu ennallaan. Uudella mallilla mataloitetaan organisaatiota, nopeutetaan päätöksentekoa ja otetaan paremmin huomioon eri markkinoiden asiakastarpeet.

Neova Oy:n ja Kekkilä-BVB Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan kasvualustatuotteiden kysyntä Kekkilä-BVB:n päämarkkina-alueilla Euroopassa on edelleen laskussa, joten nyt toteutettaville kannattavuutta parantaville toimenpiteille ei ollut vaihtoehtoa. ”Nyt toteutettavat muutokset ovat osa helmikuussa 2023 aloitettua tehostamisohjelmaa, joka tähtää siihen, että Kekkilä-BVB parantaa asemaansa pitkän tähtäimen kasvussa ja että pystymme selviytymään vallitsevasta markkinoiden epävarmuudesta”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja   

  • Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Neova, puh. +358 40 072 6727
  • Jarmo Santala, talousjohtaja, Neova, puh. +358 40 801 9191
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. +358 40 680 4723