Hyppää sisältöön

Neova Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neova Oy:n tänään 26.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 jaetaan osinkoa 134 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 020 000 euroa.

Hallitus, hallintoneuvosto ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat Stefan Damlin, Jari-Pekka Punkari, Kirsi Puntila, Panu Routila ja Eeva-Liisa Virkkunen ja uudeksi jäseneksi valittiin Dick Hordijk (CEO Agrifirm). Hallituksen puheenjohtajana toimii Panu Routila ja varapuheenjohtajana Eeva-Liisa Virkkunen.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Harri Hietala, Janne Jukkola, Antti Kangas, Jari Koskela, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Janne Laine, Heikki Miilumäki, Piritta Rantanen ja Eerikki Viljanen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Antti Kangas ja varapuheenjohtajana Heikki Miilumäki.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot. Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 750 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 900 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio 1 750 euroa. Kokouksista maksetaan kullekin hallituksen jäsenelle 600 euron kokouspalkkio ja lisäksi muualla kuin Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan Suomessa pidettävistä läsnäolokokouksista 600 euron ylimääräinen kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien ja työryhmien kokouksista.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkioksi 800 euroa, varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 600 euroa ja jäsenten kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Päätettiin valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi Pekka Hurtola (puheenjohtaja) ja Rami Vuola. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Lahjoitukset

Päätettiin, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 10 000 euroa, joiden käytöstä päättää Neova Oy:n hallitus.

Lisätietoja: Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. +358 40 680 4723