Hyppää sisältöön

Neova rakentaa 2000 hehtaaria uusia kosteikkoja

Neova rakentaa lisää kosteikkoja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla eli vesittämällä ja metsittämällä entisiä turvetuotantoalueita. Kosteikkohankkeet ovat Neova-konsernin uudistetun vastuullisuusstrategian ja biodiversiteettiohjelman mukaisia hankkeita.

”Biodiversiteettiohjelmamme  tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021-2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille yhtiönä tärkeää ja kosteikkohankkeet on hieno osa tätä tavoitetta ja päämäärää”, Petri Järvinen, Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja toteaa.

Ennallistamissuunnittelu on aloitettu muun muassa Lavassaaren alueella Virossa yhteistyössä EU:n WaterLANDS-hankkeen kanssa, Norrbomurenin alueella Ruotsissa Ruotsin maatalousyliopiston kanssa ja Komppasuon alueella Suomessa yhteistyössä EU:n MERLIN-hankkeen kanssa.

”Ennallistamissuunnittelussa keskitytään tiettyihin turvetuotantoalueisiin, joiden avulla haluamme osoittaa, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä luomalla kosteikkoja sekä mosaiikkimaista vaihtelua elinympäristöihin”, Järvinen jatkaa.

Suljettujen turvetuotantoalueiden topografia, hydrologia sekä kalliot ja kivet vaikuttavat siihen, mikä on paras vaihtoehto seuraavaksi maankäyttömuodoksi. Jo turvetuotannon aikana vesienkäsittelyrakenteisiin kehittyy monipuolinen kosteikkolajisto, ja luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä edelleen tekemällä pieniä kosteikkoja sekä rakentamalla pesimis- tai suoja-alueita.

Vastuullisuusstrategian toteuttamiseksi Neova on viime vuosina perustanut kosteikkoja eri puolille Suomea jo yli 2 700 hehtaaria. Valtaosa näistä on perustettu entisille turvetuotantoalueille tai niiden yhteyteen.

Toukokuun alussa Neova toi kerralla myyntiin yli 20 kosteikkoa eri puolilla Suomea. Kosteikkojen pinta-alat vaihtelevat 5 ja 100 hehtaarin välillä. Yhteensä kosteikkoja tuli myyntiin noin 1 000 hehtaaria.

Lisätietoja:
Petri Järvinen, toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja, puh.  050 482 4071
Ahti Martikainen, viestintäjohtaja, puh. 040 680 4723