Hyppää sisältöön

Neova suunnittelee biostimulanttien valmistusta yhteistyössä Lapuan Perunan kanssa

Neova ja Lapuan Peruna kaavailevat yhteishanketta humusbiostimulanttien valmistamiseksi Lapualla. Lapuan Peruna hakee omaan ympäristölupaansa laajennusta, mikä mahdollistaa kasvunedistäjien teollisen valmistamisen. Ympäristöluvan käsittelyn odotetaan kestävän arviolta ensi kevääseen.

Neova on tehnyt pilottikokeita Lapuan Perunan tuotantolaitoksessa suobiomassoista uutettavien luonnonmukaisten kasvunedistäjien valmistamiseksi. Erityisesti avomaaviljelyssä käytettävän kasvunedistäjien valmistuskokeet ja muun muassa Italiassa tehdyt kasvatuskokeet ovat olleet erittäin lupaavia ja nyt hanke etenee seuraavaan vaiheeseen.

Tänä aikana Neova aloittaa tuotantolaitoksen suunnittelun ja jatkaa tuotteen markkinointia erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Lopullinen päätös mahdollisesta investoinnista tehdään, kun ympäristöluvasta on saatu päätös.

Neova Ventures -liiketoimintayksikön vetäjän Mia Suomisen mukaan suunnittelupöydällä on laitos, joka valmistaisi nestemäisessä muodossa tuotettavaa luonnonmukaista kasvunedistäjää. ”Raaka-aineena tehdas käyttäisi turvetta, joka jalostetaan korkean lisäarvon tuotteeksi. Neovalla on lähistöllä monia turvetuotantoalueita, eikä uusien alueiden luvitukseen ole tarvetta, sillä vuotuiseen raaka-aineen hankintaan tarvitaan vain noin 40 hehtaarin kokoinen turvetuotantoalue”, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan Lapua Perunan kanssa toteutettavaksi kaavailtu hanke valikoitui ensisijaiseksi vaihtoehdoksi useasta eri syystä. ”Meillä on lähellä omaa raaka-ainetta kymmeniksi vuosiksi, Lapuan Perunalla on kokemusta tämänkaltaisesta teollisesta prosessista ja hyvää ammattitaitoista henkilökuntaa. Lisäksi tuotantoyksikön rakentaminen olemassa olevan teollisen kiinteistön yhteyteen on sekä nopeampaa että kustannustehokkaampaa. Valmistuksen sivutuotteena saatavaa kiinteää uuttojaetta voidaan hyödyntää maanparannusaineena esimerkiksi lähialueen perunapelloilla”, Suominen sanoo. Yhteistyö mahdollistaa myös Lapuan Perunan tuotantolaitoksen käyttöasteen selvän nostamisen, mikä osaltaan parantaa kustannustehokkuutta.

Kaavaillulla tuotantotasolla laitos työllistäisi noin 10 henkilöä ja laitoksen liikevaihto olisi 15 miljoonan euron luokkaa. Merkittävin ympäristövaikutus olisi noin 4 000 – 8 000 kuutiometrin lisäkuormitus Lapuan jäteveden puhdistamolle. Tämä vastaa noin yhden prosentin lisäkuormaa nykyiseen tilanteeseen nähden.

Biostimulantit ovat viljelyyn tarkoitettuja, kasvin kasvua stimuloivia luonnonmukaisia aineita, jotka tehostavat ravinteiden tai veden käytön tehokkuutta tai kuivuuden sietokykyä. Biostimulantit eivät ole ravinnelannoitteita, vaan niillä pystytään luonnonmukaisesti tehostamaan ruoantuotantoa erityisesti alueilla, jossa on haastavat viljelyolosuhteet ilmaston tai köyhtyneen maaperän takia, tai jossa viljellään luonnonmukaisesti, jolloin ravinteiden ja kasviensuojeluaineiden käyttöä on rajoitettu. Ruskohiilestä valmistetut humushapot ovat yleisimmin käytettyjä biostimulantteja.

Humusbiostimulanteilla pystytään parantamaan satotasoja ympäristöystävällisesti, koska niitä käyttämällä voidaan vähentää ylimääräisten ravinteiden kertyminen maaperään ja niiden huuhtoutuminen vesistöihin.

Humusbiostimulantit tullaan valmistamaan pitkälle maatuneesta jyrsinturpeesta erottamalla siitä humusaineet uuttoprosessin avulla. Prosessin ja tuotteen kehittämistä on tehty Jyväskylän yliopiston yhteydessä sijaitsevassa Neovan tuotekehityslaboratoriossa ja tulokset ovat olleet lupaavia. Toteutuessaan hanke tukee Suomen hallitusohjelman tavoitteita, jonka mukaan energiaturvetta ohjataan korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin.

Lisätietoja:

Mia Suominen, liiketoimintajohtaja, Neova Oy, puh. 040 848 3148 (Neova Oy:n suunnittelemaan tuotantolaitokseen liittyvät kysymykset)

Antti Ulvila, tehdaspäällikkö, Lapuan Peruna Oy, puh. 0400 817 225 (Lapuan Perunaan liittyvät kysymykset)

Ahti Martikainen, viestintäjohtaja, Neova Oy, puh. 040 680 4723

Neova Oy

Neova on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Liiketoimintamme edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Tarjoamme yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehitämme tuotteita ilman ja veden puhdistukseen. Neova-konsernilla on toimintaa yli kymmenessä maassa Euroopassa ja se työllistää noin 1000 henkeä. Konsernin liikevaihto vuodelta 2021 oli runsaat 500 miljoonaa euroa.

Neovan New Businesses -divisioona koostuu Ventures- ja Carbons -liiketoiminnoista. Venturesin tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat turpeen ja muiden luonnonmateriaalien jalostamiseen kokonaan uusiksi korkean lisäarvon tuotteiksi. Carbons on edelläkävijä kasvavilla ilman ja veden puhdistukseen käytettävällä aktiivihiilimarkkinoilla.

Lapuan Peruna Oy

Lapuan Peruna Oy on Finnamyl-konserniin kuuluva perunatärkkelyksen valmistaja, jonka liikevaihto on noin 8 milj.€. Lapuan Peruna ostaa vuosittain n. 65 milj.kg tärkkelysperunaa sopimusviljelijöiltään lähialueelta ja jalostaa perunasta tärkkelystä, joka modifioidaan samalla tontilla sijaitsevan Chemigate Oy:n toimesta kartonki- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Tärkkelysprosessin sivutuotteena syntyy perunarehua nautakarjalle ja haihduttamalla väkevöityä perunan solunestettä, jota käytetään nestemäisenä lannoitteena. Tärkkelysprosessin kausiluonteisuudesta johtuen Lapuan Peruna pystyy tarjoamaan haihdutuspalveluita, laitekantaa sekä tehdasinfraa Neovalle oman toiminnan häiriintymättä.