Hyppää sisältöön

Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehitykselle ISO 9001, 14001 ja 45001 sertifikaatit

Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksen liiketoiminnalle on myönnetty johtamisjärjestelmästandardien mukaiset sertifikaatit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018.

Auditoinnin kohteena olivat erityisesti tuuli- ja aurinkovoimakehityksen johtaminen, organisaation toimintatavat kuten suunnittelu- ja lupaprosessit, projektinhallinnan käytännöt, turvallisuus- ja laatuasiat sekä vastuullisuus. Auditoinnin suoritti DNV. Sertifiointiprojekti kesti reilun vuoden.

”Tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden sidosryhmät, esimerkiksi maanomistajat ja kuntapäättäjät, voivat luottaa, että toteutamme hankekehitystä laadukkaasti ja se täyttää standardien mukaiset vaatimukset”, tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehityksestä vastaava projektijohtaja Lauri Alanen kertoo.

Lisätietoja:

Lauri Alanen, projektijohtaja, Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehitys, lauri.alanen@neova-group.com, +358 50 379 3578

ISO 14001:2015 on maailman tunnetuin ympäristöjohtamisjärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

ISO 9001:2015 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi. Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät niin asiakkaiden, sidosryhmien kuin viranomaistenkin vaatimukset. Neova-konsernissa laatujohtamisen päätavoitteet ovat toiminnan jatkuva parantaminen, riskien minimointi ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

ISO 45001:2018 -standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä. Standardin avulla voidaan mm. kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.