Hyppää sisältöön
puhallus
puhallus

Neova-konsernin integroitu vuosiraportti 2021 on julkaistu

Neova-konsernin vuosiraportti vuodelta 2021 on julkaistu. Raportti on ensimmäinen integroitu raportti ja se sisältää vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vastuullisuusraportin vuodelta 2021. Konsernin tilinpäätöskatsaus vuodelta 2021 on julkaistu 3.3.2022.

Neova-konserni uudisti vastuullisuusstrategiansa

Vuonna 2021 Neova-konserni uudisti vastuullisuusstrategiansa, jossa on määritelty vastuullisuuden pääteemat sekä kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet vuosille 2025 ja 2030 kolmelle osa-alueelle: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Konsernin tavoitteena on luoda kaikilla liiketoiminta-alueilla kestävää vihreää kasvua – Creating Green Growth. Uuden vastuullisuusstrategian mukaisesti konsernin päämääränä on nettopositiivisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ja palvelut tuottavat enemmän lisäarvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle kuin mitä niiden tuottamisen vaikutukset ovat ympäristölle.

Uudistetun vastuullisuusstrategian pääteemat ovat:

  • Toimimme on tasapainossa luonnon kanssa
    • Teemat: Kasvihuonekaasupäästöt, Luonnon monimuotoisuus, Kiertotalous ja Vesi.
  • Tuemme työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kasvua
    • Teemat: Turvallisuus ensin!, Erinomainen työpaikka ja Vastuulliset kumppanit.
  • Varmistamme kannattavuutemme vastuullisesti

Vastuullisuuden painopisteet ja toimenpiteet ovat määritelty kunkin liiketoiminnan erityispiirteiden mukaisesti ja liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen puolittamistavoite edellä aikataulua ja kunnianhimoinen tavoite asetettu koko arvoketjun päästöihin

Vuonna 2021 konsernin vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen eteni usean tavoitteen osalta suotuisasti.

Vuonna 2021 Neova-konserni sai Great Place to Work® -sertifioinnin Suomessa, Ruotsissa ja Virossa tunnustuksena erinomaisesta työntekijäkokemuksesta, luottamukseen perustuvasta yrityskulttuurista ja sitoutuneisuudesta hyvän työpaikan rakentamiseen. Suomen ja Viron operaatioissa saavutettiin työturvallisuudessa nolla tapaturmaa -tavoite.

Konsernin tavoitteena on puolittaa oman toiminnan CO2-päästöt vuoteen 2025 mennessä. Maaperän hiilidioksidipäästöt turvetuotantoalueilla ovat vähentyneet 18 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2021. Uudistetussa vastuullisuusstrategiassa CO2-päästöjen tarkastelua on laajennettu koko arvoketjuun asettamalla kunnianhimoinen tavoite puolittaa koko arvoketjun päästöintensiteetti raaka-ainelähteeltä tuotteiden loppukäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Kekkilä-BVB:n käyttämästä turpeesta jo 50 % on saanut RPP (Responsibly Produced Peat) ‑sertifioinnin. Lisäksi Kekkilä-BVB on lisännyt kierrätysmuovin osuutta pakkausmateriaaleissa 50 % eli 19 %:sta vuonna 2020 29 %:in vuonna 2021.

Neova edistää biodiversiteettiä ennallistamalla 2000 hehtaaria tuotantoalueita

Neova-konsernin biodiversiteettiohjelman tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2 000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021-2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Vuonna 2021 Neovan omistamia tuotannosta poistuneita maita metsitettiin 3 559 hehtaaria ja muutettiin kosteikoiksi 626 hehtaaria.

Vuosina 2008 – 2021 Neovan Suomen turvetuotannon vesistökuormitus on vähentynyt kiintoaineen osalta 78 %, typen osalta, 68 % ja fosforin osalta 75 %. Tavoitteeksi on asetettu, että kuormitukset pienenevät 75 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

’’Olemme erittäin ylpeitä vastuullisuustyömme edistymisestä ja kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisesta sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun alueilla. Vastuullisuustyömme on vahvasti integroitu liiketoimintastrategioihin sekä liiketoiminnan kehittämis-  ja toimintasuunnitelmiin. Työmme on merkityksellistä ja se näkyy henkilöstömme sitoutumisessa vastuullisuustyöhön. Uskon myös vakaasti, että tämä systemaattinen ja tavoitteellinen vastuullisuuden edistäminen vastaa hyvin sidosryhmiemme odotuksiin ja että yhteistyömme eri sidosryhmien kanssa on vienyt vastuullisuustyötämme eteenpäin. Ja lopuksi haluan osoittaa kiitokseni kaikille työntekijöillemme, kun terveydestä ja työturvallisuudesta on pidetty huolta tämän jo pitkään jatkuneen pandemian aikana’’, toteaa Petri Järvinen, Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. 

Lisätietoja: 

  • Petri Järvinen, johtaja, toimitusketju ja vastuullisuus, Neova Oy, puh. +358 50 482 4071
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. 040 680 4723