Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Neovan ympäristövastuullisuuden tavoitteet

Konsernin hallitus on hyväksynyt konsernin ympäristöstrategian vuosille 2019-2022. Ympäristöstrategian neljä päätavoitetta ovat:

  • Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja luonnonmateriaalien kestävä käyttö
  • Vesistökuormituksen vähentäminen ja vesitehokkuuden edistäminen
  • Kiertotalouden edistäminen materiaalitehokkuutta parantamalla, tehokkaalla kierrätyksellä sekä hyödyntämällä kierrätettyjä raaka-aineita.

Vapo antoi vuosina 2011 ja 2012 yhteensä yhdeksän turvetuotannon ympäristövastuullisuuteen liittyvää sitoumusta. Niiden johdosta vesiensuojeluun ja vastuulliseen toimintaan on panostettu merkittävästi ja tehty työtä turvetuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vapolaisten ja urakoitsijoiden tiiviillä yhteistyöllä on tavoitteet pitkälti saavutettu ja vastuullisuudesta on tullut kiinteä osa jokapäiväistä toimintaamme. Oheisessa tiedostossa on koottu kattavasti tiedot siitä, mitä kunkin sitoumuksen osalta on tehty ja saavutettu. 

Vapon sitoumukset 2011-2012